ILG Geinberg - Design interiérů - Dienstleistungen - Concept Wiesner-Hager
back

Případová studie: Inviertler Lagerhausgenossenschaft

Projekt architektury interiérů: Novostavba správní budovy a tržnice (2012)

Když se společnost  ILG v roce 2010 rozhodla pro výstavbu zbrusu nové správní budovy a prodejních ploch, požádala společnost Roomware Consulting o odborné poradenství, zahrnující koncept prostorového a funkčního uspořádání budov, jakož i vytvoření struktury jednotlivých oddělení a kompletní technologie budov.

 

Architektonické upořádání interiéru bylo navrženo v souladu s CI společnosti a požadavky a potřebami pracovníků.

Cílem bylo vytvořit koncept s nadějnou budoucností: zachovat tradice a hodnoty společnosti ILG a současně je doplnit o nové moderní akcenty.  Společnost Roomware Consulting tak převzala dohled nad celým projektem – od vytvoření konceptu až po stavební dozor při výstavbě a celkovém uspořádání.