Trescon - Design interiérů - Dienstleistungen - Concept Wiesner-Hager
back

Případová studie: Trescon

Projekt architektury interiérů: Moderní koncept kanceláří v historické staré zástavbě, Linec (2012)

Renomovaná společnost pro personální poradenství Trescon přemístila na konci července 2012 své sídlo. Integrace moderní kanceláře do rámce historické budovy se ukázala být zajímavou výzvou pro společnost Roomware Consulting. V administrativní budově bylo nutné zachovat stávající dřevěnou podlahu. Na jejím základě vytvořila společnost Roomware Consulting koncept designu stěn a stropů a navrhla výběr barev a osvětlení. Zejména u svítidel bylo důležité respektovat různé požadavky tak, aby byly v každé místnosti zajištěny optimální světelné podmínky.

Při zařizování nábytkem se velmi dbalo na důsledné sladění moderního kancelářského vybavení se starožitnými kusy nábytku a doplňky zadavatele zakázky. Vstupní oblast s oblastí služeb má díky kombinaci chladné modré barvy na stěnách harmonizující se starožitným dřevěným nábytkem přátelskou a příjemnou atmosféru. Integrace sedacího nábytku a haly láká pracovníky, aby chodbu využívali také jako určitou přechodovou zónu. Moderní pracovní  místa jsou přizpůsobena specifickým požadavkům jednotlivých personálních poradců.

 

Závěr

Promyšlený koncept poradenství a uspořádání, jakož i intezivní spolupráce se zákazníkem vytvořily nakonec

z rozporuplné oblasti napětí mezi starým a novým, tradičním a moderním zdařilý a přívětivý interiér.