Brau Union - Office consulting - Dienstleistungen - Concept Wiesner-Hager
back

Případová studie: Brau Union Austria

Projekt Office Consulting: Renovace stávající administrativní budovy, Linec, Horní Rakousko (2015)

V březnu 2015 otevřel své brány renovovaný trakt generálního ředitelství společnosti Brauunion Österreich v Linci. Cílem renovace byly požadavky vedení společnosti a vedení IT, aby 40 let staré prostory získaly modernější a barevnější kabát. Společnost Roomware Consulting byla pověřena vytvořením rozsáhlé koncepce administrativních prostor a její realizací. Přestavba se týkala kanceláří oddělení IT, která pracují v silném měřítku s orientací na tým a procesy. Plánování směřovalo od klasické „buněčné struktury“ ke konceptu open space. Zvláštní výzvou byla skutečnost, že realizace měla proběhnout na ploše o rozměru pouhých 300 m².

V přestavovaném traktu byly odstraněny stěny, aby se tak vytvořily různé zóny open space: Týmové kanceláře, Silentroom pro únik do klidu s vlastním zařízením pro přívod čerstvého vzduchu a odvětrávání a Working Café/Lounge. Ve prospěch těchto prostor se rapidně zmenšily i archívy a příruční sklady. V jednotlivých bodech došlo k přerušení struktury otevřeného prostoru (např. pomocí stěny s pestrými čtverečky pixie), čímž vznikla "psychologická bariéra“. Instalací akustických rastrových stropů se vyřešil problém absorpce hluku.