Rádio LIFE - Office consulting - Dienstleistungen - Concept Wiesner-Hager
back

Případová studie: Rádio LIFE

Office Consulting Projekt: Rozšíření kancelářských ploch, Linec (2010)

Rádio LIFE v Linci změnilo funkci bývalého spořitelního sálu a realizovalo tak potřebné rozšíření svých kancelářských ploch. K tomuto bylo třeba vytvořit vhodný koncept užívání. Úkolem společnosti Roomware Consulting bylo uspořádat plochy kanceláří jako otevřené a transparentní.

Zvolené řešení podporuje jak flexibilní týmovou práci, tak i práci v jednotlivých a dvojitých kancelářích. Vlastní výzva spočívala v tom, aby bylo prostředí kanceláří rozvinuto ve stavebně souvisejícím prostoru; současně ale aby bylo postaráno i o organizační napojení na stávající plochy.