časopis Contact #15 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

A do krabic! Užitečné tipy pro relokační management

časopis Contact #15

Kéž by to jen bylo takhle snadné – zabalit, převézt, vybalit. Přesun kanceláře vám může zprvu připadat jako hračka. Ve skutečnosti je to výzva pro všechny zúčastněné: relokace je plná nástrah a často při ní panuje spíše chaos než řád.

Čím to je? Specialisté na relokaci z Roomware Office Consulting mají jednoduchou odpověď: Vše je třeba provést rychle, což v mnoha případech vede k zanedbání přípravy. Při relokaci platí toto základní pravidlo: 80 procent úspěchu závisí na přípravě. Cíl relokace je jasný: minimalizovat rušivé vlivy na zaměstnance, případně je zcela vyloučit (např. naplánováním relokace na víkend). V případě relokace ve velkém měřítku nebo za zvláštních okolností za vše odpovídají firemní oddělení správy majetku nebo externí specialisté, kteří také obvykle zpracovávají plán týkající se technické stránky nových prostor. Poté, co je dokončen koncept nové kanceláře, následuje první krok: inventarizace.

Je třeba zpracovat inventární list majetku, v němž se stanoví, který materiál bude přiřazen kterému pracovníkovi na kterém místě. I v tomto případě platí, že jednoduchost přináší efektivitu. Klíčovými pojmy jsou svědomitost, přesnost a pečlivost: nikdo totiž nechce, aby „paní Smithová z recepce“ našla na svém stole počítač „pana Millera z oddělení vývoje”. Čas vyházet nepotřebné.

Doba, kdy se plánuje relokace, je ideální chvíle, kdy se zbavit starých věcí: nevěřili byste, kolik starého vybavení – nábytku, technologií, dokument – je během relokace možné vyklidit a vyhodit. Pořízení kvalitnějšího nábytku, např. kancelářských křesel, může být také důležitým aspektem adaptace směřující k moderní ergonomii. Jakmile nastane chvíle relokace, je třeba inventář zabalit do krabic; systematické balení, jasné označení krabic a pozornost věnovaná transportu do nové kanceláře zajistí, že vše dorazí v pořádku.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.