časopis Contact #15 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Kancelářské trendy

časopis Contact #15

Konkurence je čím dál tvrdší, nároky na úspěch rostou. V době, která klade důraz na dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií a flexibilitu, však přesto 70 procent lidí pracuje v konvenčních, strohých krychlích. Můžeme rozeznat pět hlavních trendů, které mění pracovní prostředí a charakterizují přístup k plánování podoby kanceláří blízké budoucnosti.

1. Mobilita

 

Díky chytrým telefonům, tabletům a notebookům nemusí být kancelář vázaná na konkrétní místo. Lidé mají přístup k datům kdykoli a odkudkoli. Stále více lidí pracuje v decentralizovaných byznys centrech, doma či na cestách.

 

2. Propojování

 

Tradiční hierarchii v pracovních vztazích nahrazují decentralizované pracovní týmy, v jejichž rámci každý přispívá svými schopnostmi. Jsou však nezávislé na čase i prostoru. Důležitost tradiční práce v kanceláři klesá.

 

3. Komunikace

Rychlost a úplnost jsou v komunikaci klíčové faktory. Moderní technologie zaručují rychlost, k zajištění komplexního přenosu informace je však nutná přímá diskuse. Proto je nutné, aby prostor umožňoval komunikaci tváří v tvář.

 

4. Efektivita

Jak roste tlak na výkon, roste v oblasti interiérového designu důraz na organizaci. Správná architektura kanceláře napomůže efektivitě pracovních procesů a podpoří komunikaci. Na důležitosti tak nabývají inteligentní koncepty založené na optimalizaci prostoru a snižování nákladů.

 

5. Design

Pro oblast interiérového designu je kultivovaný styl stále důležitější. Dobře navržená kancelář podporuje motivaci pracovníků a jejich nasazení, a zároveň komunikuje korporátní identitu společnosti. Puristický a funkční design minulých let se v dnešní době zjemňuje prvky vyvolávajícími emoce. Zaměstnanci i návštěvníci se chtějí ve svém prostředí cítit příjemně. Kdysi vzájemně oddělené prostory se dnes přetvářejí do podoby pracovních kaváren, míst pro setkávání či odpočíváren. Otevřené zóny podporují neformální komunikaci, odpočinkové zóny umožňují reflexi a regeneraci.

Důsledky

Pokud jde o pracovní nábytek, také zde lze vnímat funkční a designové trendy reflektující výše zmíněné body.

 

Zóny na pomezí

Otevřené zóny určené pro oddech podporují komunikaci. Jednoduché řešení prostor pro sezení / stání lze vybavit kavárenskými stolky či pohovkami, případně mobilními moduly. Právě v takových prostorech se obzvláště daří rozvoji firemní kultury.

 

(další blok)

 

Pracovní stanice k sezení/stání a nábytek pro komunikaci vestoje

Na popularitě získávají nejenom výškově nastavitelné pracovní stanice, ale také vybavení pro kratší schůzky vedené ve stoje (vysoké stoly či barové židle). Nejde jen o ergonomické hledisko; takto vedené schůze jsou z efektivnější i z hlediska komunikace. Jednání vedená vestoje bývají více orientovaná na cíl než schůze, které se odehrávají klasicky vsedě.

 

Pracovní místa

K pracovním stolům se přidávají další místa k sezení, která se hodí v případě kratších schůzek přímo u pracovní stanice. K pracovní efektivitě přispívá technologické vybavení. Designéři také věnují stále více pozornosti užitkovému vybavení, a tak pracovní místa získávají styl.

 

Barvy a tvary

Kanceláře jsou stále barevnější. Dovoleno je vše, co zdůrazňuje architekturu a přispívá k harmonizaci barevného prostředí, a následně k příjemnějšímu pocitu pracovníků a rozvoji firemní kultury.

 

Nové technologie pro prezentaci

V zasedacích místnostech je stále důležitější profesionálně integrovat nové technologie pro vizualizaci a multimédia. Dosavadní řešení organizace kabeláže, prezentace a propojování lze řešit na vyšší úrovni. Na významu nabývají videokonference a s tím spojená řešení.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.