časopis Contact #15 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Lepší akustika v kanceláři Více komunikace – méně hluku

časopis Contact #15

Kancelářské struktury typu open-office, od těch klasických po týmové kanceláře optimalizující spolupráci, jsou stále na vzestupu. Je to dáno tím, jak se zdůrazňují moderní pracovní metody a potřeba komunikace. Pokud však strhnete stěny mezi kancelářemi, zvýšíte tím také hladinu hluku. Kreativní kancelářské koncepty jsou potřeba právě tam, kde je akustická rovnováha v ohrožení.

Hluk, to je pro každého něco jiného. Citlivost na hluk záleží také na podmínkách daného dne. Obecně řečeno platí následující: hluk je to, co neradi slyšíme. Například, poslouchat Čajkovského Louskáčka o hlasitosti 67 decibelů může být čirý posluchačský zážitek, zatímco poslouchat 67 decibelů pouličního ruchu může být pořádná otrava.

 

Hluk může mít závažné psychické i fyzické následky. Neustálé vystavování hluku vede k podrážděnosti, stresu, strachu a neurózám. Pokud je takový psychologický stres permanentní, může vést k fyzickým obtížím. Krevní tlak stejně jako hodnoty stresových hormonů rostou. Mění

se dýchání a srdeční rytmus, trpí zažívání.

 

Pro zlepšení kvality života pracovníků v kanceláři je třeba provést několik úprav zvukového prostředí. V tomto kontextu je třeba vnímat několik očividně protikladných elementů: na jednu stranu je třeba podporovat v kanceláři komunikaci, na druhou stranu je třeba snižovat míru hluku. Pokud jde o správné plánování rozmístění prostoru, je třeba využívat zvukově efektivní doplňky a vybírat správný materiál pro podlahy, zdi a stropy. Takto je možné významně snížit hladiny hluku v kancelářích.

 

Technicky řečeno, maximální přípustná hladina zvuku v místnosti je přesně určena standardizovanými specifiky: hladina zvuku by se měla pohybovat mezi 35 a 45 decibely – a nikdy by neměla překročit 55 decibelů. Zajištění nezbytného akustického soukromí závisí na požadavcích daného okamžiku. Zatímco projektový tým potřebuje otevřenou atmosféru, která podporuje flexibilní komunikaci, ovšem tam, kde probíhají jednání personálního charakteru, je třeba zajistit naprosté soukromí. Proto se v moderní organizaci musí nacházet vybavení umožňující široké využití.

Může být v kanceláři příliš velké ticho?

V kanceláři nesmí panovat skličující atmosféra. Někteří lidé nemají rádi, když jsou v kanceláři sami a panuje tam naprosté ticho. Jsou zvyklí na určitou základní míru zvuku, kterou vytvářejí technická zařízení, telefonující lidé apod. Pro takové případy byla vyvinuta technika „soundmasking“, která se snaží udržovat stálou hladinu zvukové atmosféry tak, aby byla zajištěna akustická spokojenost zaměstnanců. Při použití digitálně dorovnávané hladiny zvuku je možné eliminovat jak přílišné ticho, tak přílišný hluk.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.