časopis Contact #17 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Nejprve náplň, potom obal

časopis Contact #17

„Barvíři architektury“, Hermann Zeilinger a Helmut Dirmayer, pravidelně spolupracují s firmou Wiesner-Hager a dokazují, že architektura kvete i mimo urbanistická centra.

Proč právě Braunau? Proč ne Salcburk, Linz nebo Vídeň?

Dirmayer: Je přece úplně jedno, kde člověk pracuje, a Braunau se svým historickým stavebním fondem nabízí velký potenciál.

 

Při toulkách Vašimi referencemi člověk odhalí spoustu renovací. Je to zvláštní výzva?

Dirmayer: Ano, přirozeně! Protože jde o to, nově podtrhnout kvalitu něčeho starého a přizpůsobit to moderním potřebám.

 

Jaký je Váš styl práce, co je Vaše krédo?

Zeilinger: Pro nás je důležité vyvíjet řešení šitá na míru, a ne používat „konfekci“. Pak se může klidně stát, že v jednom rodinném domě jsou ložnice umístěné v přízemí a obytné prostory nad nimi.

 

Proč?

Zeilinger: Tedy, na tomto speciálním místě se dá z prvního patra po celý rok vychutnávat nádherný výhled, oproti tomu v zahradě je jen po krátkou dobu skutečně letní teplo. Naši zákazníci se okamžitě nadchli pro tento nápad.

 

Jak obecně postupujete při své práci?

Dirmayer: Zákazníkovi se zpočátku prezentují jen půdorysy. Fasády a modely si vždy necháváme co nejdéle na později. Nejdřív musí přijít vhodné prostorové řešení. Teprve po jeho dokončení je možné debatovat o obalu.

 

Ale nejsou lidé fixovaní spíše na vnější vzhled?

Zeilinger: Ano, je to tak. Opravdu přijdou zákazníci, kteří nám ukáží obrázek nějaké vily v časopise a řeknou: „To chci – jen v malém.“ Ale co musí stavba skutečně umět, to ještě nevědí.

 

Společně s firmou Wiesner-Hager jste realizovali hudební školu v obci Altheim. Co bylo zvláštní na tomto projektu?

Zeilinger: Stará zástavba je památkově chráněným, historickým solitérem. Její plocha je ovšem pro současné potřeby příliš malá. Měli jsme sice možnost vše vměstnat do stávající budovy, zničilo by to ale ducha tohoto arkádového domu, který je i známým „krajinotvorným prvkem“ Altheimu. Proto jsme směrem dozadu přistavěli jednoduchý, moderní kubus.

Fasádu přístavby jste vytvořili se světelnými pásy měnícími barvu. Jaká idea je za tím ukrytá?

Zeilinger: V této budově je ukryto tolik hudby, tolik života. Pulsující světelné pásy tuto atmosféru dynamicky přenášejí i navenek. Původně bylo jejich využití zamýšleno pouze při představeních, ale přijetí tohoto prvku a nadšení z něj je tak velké, že se světelné pásy nyní zapínají každý večer.

 

Firma Wiesner-Hager ve své produktové politice velmi silně sází na design. Jakou roli hraje design ve Vašich projektech? Co očekáváte od produktového designu?

Zeilinger: Při naší práci se rozhodně zaměřujeme na design produktů. Společnost Wiesner-Hager v minulých letech vyvinula několik velmi náročných designů, které nacházejí uplatnění v našich projektech. Obecně dbáme na to, abychom podporovali místní dodavatele. Sami jsme přece takovým „regionálním hráčem“ a právě u veřejných zakázek by se toto mělo podporovat.

 

Realizujete velmi mnoho projektů na komunální úrovni. V čem spočívají rozdíly ve srovnání s privátními investory?

Dirmayer: Veřejné zakázky znamenají většinou větší zakázky. Sice jsou striktně stanovené rámcové podmínky a rozpočet, zato ale máme ve fázi realizace velmi mnoho tvůrčího prostoru. Na politické úrovni jsou nyní již moderní, současné stavby také velmi dobře a ochotně akceptovány.

Zeilinger: Oproti tomu si privátní investoři udržují veliký vliv až do konce, až do posledního instalovaného umyvadla. Chtějí se s každým detailem na 100 procent identifikovat, koneckonců budou také v domě sami bydlet a žít. Proto je u soukromých stavebních záměrů důležité naladit se na shodnou vlnovou délku mezi investory a architektem, aby vznikla skutečně zdařilá stavba.

Dirmayer: A pokud se to podaří, může vzniknout přátelství na celý život.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled..