časopis Contact #17 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Proč jsou některé podniky více fit než jiné.

časopis Contact #17

Podpora zdraví na pracovišti je komplexním tématem, které se stalo skutečným faktorem úspěchu a důležitým nástrojem employer branding (budování značky zaměstnavatele). Kterým směrem se trend ubírá, kde jsou jeho slabá místa a jak z něj lze profitovat, to nám vyprávěl v interview salcburský sportovní vědec a trenér Michael Mayrhofer.

Heslo „Podpora zdraví na pracovišti“ – kam směřuje?

Toto téma podléhá neustálé změně. Asi před 20 lety šlo čistě o úrazovou prevenci. Později byla v centru pozornosti výlučně ergonomie. Před deseti lety byla „v módě“ fitness centra přímo v podniku – což přineslo své ovoce jen v omezené míře, protože užitek velmi silně závisí na interním klimatu. Dnes se na téma „zdraví“ nahlíží mnohem komplexněji. Nejde přitom už jen o tělesnou, ale také o duševní kondici a o „společné soužití“ na pracovišti.

 

To znamená?

Podpora zdraví na pracovišti dneška je zohledněním této komplexnosti. Proto by se měly vytvářet nabídky kombinující fitness, duchovno a týmového ducha. Zrovna včera jsem absolvoval s pracovníky jedné velké obchodní společnosti následující program: ráno společný běh lesem s běžeckým trenérem, v poledne společné vaření týmu pod vedením profesionálního kuchaře a odpoledne mentální trénink. Tuto holistickou tréninkovou sadu lze samozřejmě provádět v jakékoliv libovolné konstelaci. Důležitá je přitom kvalita nabídky.

 

Znamená to tedy, že jde vlastně vždy o celek?

Přesně tak! A tento celek se musí ještě posuzovat z úplně jiného hlediska: v současnosti nejde jenom o jednotlivé aspekty zdraví, ale o celé spektrum fyzických, mentálních a sociálních aspektů a také o „zdraví celé firmy.“

 

Jak jsou firmy ochotné na toto přistoupit?

Zatímco v tradičně přemýšlejících firmách jsou absence přetížených pracovníků nákladnou záležitostí a ztráta motivace celých oddělení vytváří neustále vzrůstající fluktuaci personálu nebo vnitřní myšlenkové odloučení od firmy, rozeznaly podniky zaměřené na inovace již dávno potřebu jednat a zareagovaly odpovídajícím způsobem. Vedle jasného interního užitku, který podniku přinášejí zdraví, výkonní a motivovaní pracovníci, jde v dobách, jako je tato, přece o mnohem víc!

 

A to je?

Jde o to vytvořit si konkurenční výhody při honbě za nejlepšími mozky. Protože cílená podpora zdraví je efektivním nástrojem employer brandingu! Povzbuzuje nepochybně značku zaměstnavatele a nablýskává jeho image. Je přitom naprosto důležité správně a dobře komunikovat tato opatření – směrem dovnitř, stejně jako navenek. To z mého pohledu dělá zatím jen velmi málo firem opravdu dobře.

 

Ale není podpora zdraví spojená s velkými náklady?

Přirozeně si to vyžaduje určitý rozpočet. Ale jak hezky říká můj zákazník Christoph Bründl, jednatel společnosti Sport Bründl: „Byl bych hloupý, kdybych to nedělal! Musím svým zaměstnancům něco nabídnout.“ Proto pravidelně investuje do událostí a akcí pro všech svých 330 zaměstnanců. A ti tuto nabídku nadšeně přijímají. Dobré podnikové klima a čísla hovoří jasně.

 

Někteří podnikatelé tvrdí, že příslušné nabídky nejsou vždy dobře přijímány.

Ano, tento problém známe také. Závisí to v první řadě na tom, jak se nabídky a opatření komunikují. Musí být vnímány jako akt ocenění. Známe také případy, kdy šlo poselství zcela špatným směrem, na což potom zaměstnanci reagovali takto: „Tak na tohle tedy peníze máme.“

 

Jak si dokážete vysvětlit tento fenomén?

Téma „zdraví“ je sociálně politické téma, které stále ještě velmi silně závisí na tvorbě povědomí. A v mnohých oborech a podnicích si to vyžaduje intenzivnější práci při objasňování. V tomto ohledu máme všichni před sebou ještě hodně práce.

 

Kdo by chtěl hned začít s osobní podporou zdraví v kanceláři – zde jsou tři praktická cvičení od Michaela Mayrhofera.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled..