časopis Contact #18 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Rodina a práce pod jednou střechou: Firemní školky

časopis Contact #18

Firemní jesle a školky jsou pro zaměstnance s dětmi neocenitelná pomoc, díky které se např. matky s dětmi mohou vrátit do zaměstnání mnohem rychleji. Pro firmy je to navíc ekonomicky výhodné: firemní školka jako benefit podporuje loajalitu zaměstnanců a zvyšuje prestiž značky.

Podle výzkumu, který ve firemních školkách v Rakousku provedl Institut pro výzkum rodiny při Vídeňské univerzitě, lze kvalitní možnost péče o děti chápat jako klíčový moment pro znovunavázání vztahu mezi rodinou a profesí. Protože více než třetina zařízení pro péči o děti, které neprovozují firmy, má otevřeno méně než osm hodin denně, bývá pro rodiče zaměstnané na hlavní pracovní poměr velký problém, jak zajistit hlídání dětí. Pokud jim takovou možnost poskytne jejich firma, přinese to prospěch také jí samé.

 

Příležitost pro zaměstnance

 

Pokud firma nabízí vlastní školku, je to pro rodiče obrovská pomoc. Provozní hodiny školky obvykle odpovídají pracovní době ve firmě, rodiče také ušetří čas, který by strávili cestováním mezi prací, školkou a domovem. Firemní školka navíc usnadní a zkrátí ženám po mateřské dovolené návrat do práce. Ženy na vyšších postech se také nemusí bát, že by o svou pozici přišly, protože nejsou nucené strávit mimo firmu tolik času.

 

Příležitost pro firmy

 

Pro firmy je usnadnění návratu rodičů do práce po rodičovské dovolené přínosné stejně tak, obzvláště v situaci, kdy je na trhu nedostatek odborníků, nebo pokud působí v oblasti, kde je potřeba vysoce kvalifikovaný personál. Studie provedená Impuls Association uvádí příklad projektu, který vytvořila manažerka chemicko-farmaceutické firmy Solvay Brigitte Borcherová. Náklady na výměnu pracovníka v určité pozici činí 25 000 Eur. Poté, co firma zavedla vlastní celodenní dětské centrum, vrátilo se 17 ženských pracovnic z rodičovské dovolené dříve. Provoz firemní školky vychází na asi 170 000 Eur, což je méně, než kolik by činily náklady na změnu personálu. Nabídka firemní školky navíc posiluje pocit sounáležitosti pracovníka s firmou – často i z toho důvodu, že při případné změně zaměstnání by rodiče museli hledat pro svého potomka či potomky nové pečovatelské zařízení.

Hilfswerk Oberösterreich provozuje více než 180 dětských center a nabízí své služby coby provozovatele školek také firmám. Spolupracujeme se společnostmi, jako je Fronius International, Klinikum Wels/Grieskirchen, Miba AG, Univerzita Jana Keplera v Linci, Vysoká škola umění v Linci nebo KTM Sportmotorcycle AG. Nabízíme širokou paletu služeb, od dětských jeslí či školek k péči o děti v letních měsících. Dokážeme se přizpůsobit potřebám každé firmy. V případě firemních jeslí či školky firma poskytuje prostory, které vyhovují místní legislativě, a na oplátku obdrží od spolkové země Horní Rakousko finanční příspěvek. Veškerou administrativu spojenou s provozem firemní školky pak vykonává Hilfswerk. Organizujeme registraci dětí a péči o ně, poskytujeme kvalifikovaný personál, zajišťujeme jeho následné vzdělávání, zajišťujeme účetní a finanční služby, zpracováváme žádosti o dotace apod. Firmy reagují na nabídku provozování firemní školky velmi vstřícně. Ze všeho největší poptávka je po zařízení typu jesle pro děti od jednoho do tří let, které pomáhají matkám vrátit se po rodičovské dovolené zpět do práce. Provozní doba každého zařízení se přizpůsobuje pracovní době zřizující firmy a/ nebo potřebám rodičů, dětí a firmy.

Doris Weigleinová zástupkyně ředitele Hilfswerk Oberösterreich, ředitelka Divize pro děti, mladistvé a rodinu (ooe.hilfswerk.at)

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.