časopis Contact #19 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Ukaž mi svou kancelář...... ...a já ti řeknu, jak pracuješ

časopis Contact #19

„Jen člověk mdlého rozumu udržuje pořádek, génius zvládne chaos,“ tak zní životní filozofie mnoha chaotických kolegů. Jejich současníci, kteří vyznávají raději pořádnější cestu, naopak tvrdí, že pořádek dělá přátele. Jaký vliv však má ve skutečnosti prostředí, ve kterém pracujeme? Odpověď nám dávají tři experimenty.

Studie prokázaly, že lidé, kteří žijí v čistotě a pořádku, se také chovají „čistěji“, uklízejí po sobě, nepřestupují zákony, chovají se velkoryse – mají prostě morálnější přístup. Nepořádek kolem sebe zase vede k tomu, že lidé považují společenská pravidla a standardy za méně důležité a chovají se nemorálně a agresivně. Ovšem Kathleen Vohs, profesorce z Minnesotské univerzity, takový názor přišel trochu jednostranný. Navrhla proto tři experimenty, během kterých tři stovky dobrovolníků ověřovali tuto teorii v kancelářích, kde panoval chaos i pořádek.

V čistotě se daří zdraví, morálce a velkorysosti!
Při prvním experimentu nechala pokusné osoby vyplnit dotazník. Poté si mohli za odměnu vzít jablko nebo nějakou sladkost. Vohsová je poté požádala, zda by byli ochotni přispět nějakou finanční částkou na charitu. Těžko tomu uvěřit, ale skutečně: prostředí, kde se toto celé odehrálo, mělo vliv na jejich chování. Lidé, kteří pracovali v místnosti, kde panoval pořádek, si častěji nevzali nezdravou sladkost a byli štědřejší. Čisté prostředí získává jeden bod.

Ať žije kreativní chaos!
Tento výsledek ovšem neříká nic o kreativitě.

V další studii tedy byli její účastníci požádáni, aby vymysleli nové využití pro pingpongový míček. Představte si, co se stalo: obě skupiny přišly se stejným počtem nápadů, ovšem ty návrhy, které se zrodily v chaotickém prostředí, ohodnotila nezávislá porota jako pětkrát kreativnější než ty, se kterými přišli jejich kolegové v čisté kanceláři. V neuklizeném prostoru se tedy snáze rodí neobvyklá řešení.

Pořádkumilovní se bojí novinek!
Chaos nutí mozek, aby přemýšlel jinak než v zaběhlých vzorcích a aby rodil invenční myšlenky. Jak Vohsová prokázala v posledním experimentu, ponouká člověka k tomu, aby zkoušel něco nového. Testovaní účastníci si měli vybrat mezi dobře známými a neznámými produkty. V nepořádném prostředí se lidé častěji zajímali o nové produkty, tedy odhlíželi od zavedených tradic a přikláněli se k čerstvým impulzům. V uklizeném prostředí lidé naopak častěji volili konzervativní řešení.
Naše doporučení: Jestliže stojíte o kreativní řešení, nezavádějte přísná kancelářská pravidla. Tam, kde má všechno běžet přesně podle plánu, by měl naopak panovat pořádek.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.