časopis Contact #19 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Zajistit, aby se zpráva dostala, kam má: renovace komunika čních prostor

časopis Contact #19

Komunikace tvoří faktor úspěchu a o důležitosti kvalitní komunikace pro úspěch firmy snad ani nelze pochybovat. Podívali jsme se zblízka na to, jak může charakter místnosti prospět kvalitě komunikace. Ukážeme vám nejnovější trendy v plánování komunikačních prostor.

„Člověk nemůže nekomunikovat,“ řekl v roce 1969 Paul Watzlawick a tento dvojitý zápor je naprosto trefný. Přednáška, rozhovor, flirt, debata, diskuse, hádka… to všechno je komunikace. Nepomůže nám ani to, když se pokusíme schovat za hradbu mlčení. Je dokázáno, že polovinu veškeré naší komunikace tvoří komunikace neverbální, která se projevuje formou pohledů, gest či předstírání. Klíčovým prvkem komunikace není to, co říkáme, ale to, co udělá dojem na ostatní.

Účel komunikace ovlivňuje prostor, tedy místnost, ve které se odehrává.

Kreativní komunikace potřebná k rozvoji nápadů probíhající ve formě workshopů nebo projektových schůzí je podmíněna inspirujícím prostředím, v němž mohou myšlenky volně plynout. Tedy místem, které je schopné nabourat tradiční koncept uvažování od psacího stolu. Na rozdíl od tohoto přístupu vyznává prostředí pro klasické schůze či konference, které jsou součástí pracovní činnosti, statičtější a faktičtější přístup, ale i tak zde existuje prostor pro nejrůznější hrátky s jeho podobou: od jednoduchých a funkčních modelů po vytříbenou reprezentaci na nejvyšší úrovni. 

Požadavky na vzdělávací místnosti zase vedou naprosto odlišným směrem – klíčová je zde možnost mobility. Místnost musí být schopná neustále reagovat na měnící se požadavky při školeních, seminářích, trénincích, konferencích či kongresech; pro to vše je třeba dodržovat multifunkční koncept umožňující rychlou změnu na nejrůznější způsoby. 

Co musí místnost splňovat, aby splňovala individuální potřeby? Co vše se musí v průběhu jejího plánování brát v úvahu?

Především musíte přesně vědět, co chcete a co je důležité, a teprve potom si sednout k tvorbě návrhu. Přesné plánování může proběhnout teprve tehdy, když je vše jasně definováno. Potom je třeba promyslet hromadu věcí, které zahrnují technické požadavky na místnost, jako jsou instalace, osvětlení, zatemnění, akustiku či design interiéru a architekturu místnosti (výběr materiálů a barev) a výběr mediálních a prezentačních technologií a vybavení. 

Současné trendy: Koncept klasických konferenčních prostor prochází změnou.

Představa toho, jak by měla komunikační místnost vypadat a jaké funkce by měla být schopna nést, se v průběhu několika málo let výrazně proměnila. Představujeme vám pět nejdůležitějších trendů:

 • „Fenomén Google“
  Vedoucí společnost v oblasti IT tento koncept zavedla a stále více firem se snaží do tohoto vlaku nastoupit také. Google v Curychu a Microsoft ve Vídni pořádně provětrali zatuchlé staré koncepty, jak by měly kancelářské prostory vypadat. Přišli se zcela novým kancelářským prostředím s extravagantními komunikačními prostory. Schůze se tak někdy odehrávají v kabině lanovky, jindy zase v pohodlném obývacím pokoji. Tyto nečekaným způsobem odlišné prostory ovšem nejsou nijak samoúčelné, mají vyšší cíl: v kreativním prostředí, kde mezi lidmi může docházet k různým interakcím, se totiž lépe uvolňují inovativní síly.

 • Rostoucí význam přechodových zón
  Zatímco klasické pracovní stanice ztrácejí na rozměrech, poměr přechodových zón roste. Jedná se o volně využitelné prostory navazující na pracoviště. Stále častěji přebírají centrální roli jako „komunikační body“.  Tady se lidé setkávají a hledají nápady, dají se zde vést obchodní jednání, ale také nalézt soukromí (možnost na chvíli vypnout). Vybavení těchto místností se nekladou žádné meze: může jít o jednoduché prostory, kde se může sedět či postávat, může se jednat o pracovní kavárnu nebo kreativní odpočinkovou zónu. V těchto přechodových zónách můžete velmi silně pociťovat a zažívat firemní kulturu – ducha doby v městském pracovním a životním stylu.
 • Integrace mobilních médií
  Hitem dnešní doby jsou bezdrátové sítě. Hlavním prvkem, se kterým se v této oblasti stále častěji setkáváme, je integrace bezdrátových prezentačních systémů. Sítě, streamování či televizní obrazovku tak můžete ovládat přímo z mobilního telefonu či přístrojů, jako jsou notebooky nebo tablety, které využívají bezdrátové technologie. Výhoda, kterou to přináší, je zřejmá: úspory za složité a drahé kabelové propojení v konferenčních místnostech. Prezentace teď mohou být mnohem více interaktivní, protože kterýkoliv účastník může vstoupit přímo do prezentace. Díky tomu, že konferenční systémy pro video či web konference jsou dnes již poměrně dostupné, je nyní velmi snadné přizvat k diskusi také účastníky, kteří se nacházejí na jiném místě.
 • Větší efektivita při jednáních vestoje
  Studie Univerzity v Missouri prokázala, že účastníci ve skupinách, kteří při jednání stáli, potřebovali k finálnímu rozhodnutí o problému o 34% méně času. Jejich rozhodnutí přitom bylo stejně kvalitní. Pracovní jednání vestoje, které zabere okolo deseti až dvaceti minut, je také vítanou změnou oproti neustálému posedávání, která má navíc pozitivní efekt z hlediska ergonomiky. Není proto divu, že spousta pracovních a komunikačních prostor v dnešních prostorech stále častěji zahrnuje stoly, u kterých je možné stát.
 • Multifunkční místnosti
  Když je řeč o nákladech, často se klade jedna důležitá otázka: Jak se vyhnout situaci, kdy kvůli nedostatku komunikačních prostor budu mít nevyužívané prostory či naopak místa s nevyhovující kapacitou? Odpověď vězí v existenci multifunkčních prostorových konceptů. Ve velkých organizacích se obzvláště klasické seminární místnosti přeměňují v komunikační centra, která jsou flexibilní co do rozměru (umožňují přepažení) a díky mobilnímu řešení vybavení umožňují v podstatě jakékoliv využití od školení a vzdělávání po pořádání akcí a kongresů.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.