časopis Contact #22 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Intranet 2.0: sociální revoluce v kanceláři?

časopis Contact #22

„Moderní kancelář je sociální platforma.“ Citát profesora ekonomie Michaela Bartze (IMC Univerzita aplikovaných věd v Kremži), který ve světle posledního vývoje v oblasti intranetu dostává nový význam.

Intranet jako takový není žádná novinka a jeho užitečnost získává na významu také při pohledu na působivé výsledky výzkumů. Podle jedné meta-studie prý každý pracovník stráví denně zbytečně v průměru 1,1 hodinu pracovního času tím, že hledá informace, které by při zavedení celopodnikového intranetu mohl získat jedním stiskem tlačítka.*

Interaktivnější, transparentnější a kvalitnější komunikace.

Potenciální revoluce v oblasti intranetu je především spojena s nárůstem interaktivity, která by měla zvýšit kvalitu komunikace. Například „Facebook v práci“ (který je u velkých klientů, jako je Heineken či Royal Bank of Scotland, v testovací fázi) se snaží překonat hierarchická omezení v rámci společnosti. Podobně jako u klasického Facebooku také tady můžete tvořit zájmové skupiny a přispívat na zeď. V sociálním intranetu jsou si všichni uživatelé rovni – alespoň taková je jeho vize. Dalším kritériem je transparentní komunikace. Sociální intranet se snaží otevřít dokořán dveře informačních a komunikačních sil. Posun od znalosti pro hrstku ke znalosti pro všechny – soustředění se na přímou výměnu názorů na diskusních fórech, chatových místnostech nebo vnitřních „wikipediích“. 

Odvrácená strana mince.

Důležitým hlediskem je v takovémto případě zabezpečení dat. Vážně jsou společnosti ochotné svěřit svou vnitřní komunikaci produktům platforem, jako je Facebook, Google nebo LinkedIn?

I kdyby tvrdily, že dodržují nejvyšší bezpečnostní standardy? Například LinkedIn vyvíjí služby, díky kterým by se mohli mezi sebou propojit a komunikovat pouze pracovníci dané společnosti. Jistou překážku této sociální revoluci také představuje určitá letargie panující mezi zaměstnanci, pro které je složité opustit zažité vzorce chování. Jak dlouho bude trvat, než zaměstnanci řeknou sbohem e-mailu coby převládajícímu prostředku interní komunikace? Nebo snad začnou být na povel aktivnější a digitálně sociálnější? Dalším hlediskem je také svoboda projevu. Je vůbec možné dávat najevo kritiku namířenou vůči firmě, a to na všech jejích úrovních? Kromě toho všeho je také třeba, aby nad diskusemi na fórech dohlíželi lidé, kteří v případě pochybností zasáhnou. 

Závěr.

Sociální intranet by mohl v kancelářích zahájit revoluci, ovšem nemusí se tak nutně stát. Technologie v každém případě coby nutný předpoklad již existuje, co na to ale uživatel, lidský faktor? Vše závisí především na firemní kultuře a také na tom, jak bude celá záležitost postavena, propagována a implementována. 

* The Digital Workplace – An Infocentric Research Business Whitepaper

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.