časopis Contact #23 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Bez pohybu není vývoj. Agilní práce: budoucnost firem.

časopis Contact #23

Ještě před pár lety se metodologií agility zabývalo pár specialistů a okrajových firem. Od okamžiku, kdy se k agilním módům fungování otevřeně přihlásily i firmy, jako je Bosch se svými 300 000 zaměstnanci, je jistá jedna věc: už nejde jen o módní trend, ale o budoucnost, která začíná právě teď.

Protože se i my u Wiesner-Hager stále častěji setkáváme s agilními módy operací – především v oblasti kancelářského designu – zajímáme se o toto téma do takové hloubky, jak je jenom možné. Velmi zajímavé myšlenky nám během rozhovoru prozradil Valentin Nowotny, autor knihy „Agilní společnosti: Bez pohybu není zlepšení“ („Agile Unternehmen – Nur was sich bewegt, kann sich verbessern“).

Co vás vedlo k napsání této knihy?

Nowotny: Podle mého názoru představuje ve znalostní společnosti téma agility další velký krok vpřed. V době Internetu 4.0 a 3-D tiskáren už ani výroba neprobíhá podle ustálených modelů. Kvalita a rychlost začínají být čím dál důležitějším faktorem mezinárodního úspěchu. Spousta známých značek, jako je Google, Amazon nebo Spotify, se ubírá právě touto cestou. Staré tradiční obchodní modely jsou nucené se otevřít a vznikají nové.

Co přesně znamená pojem „agilita“?

Nowotny: Agilita představuje nový manažerský přístup, v rámci kterého se již zákazník netočí kolem firmy, ale firma a její personál se svými činnostmi a službami točí kolem zákazníka. Zpětná vazba není závazek, který je třeba vykonat, nýbrž závazek, který celá firma aktivně vyhledává. Agilní práce předpokládá co nejrychleji a nejúplněji nahlížet problém, ale také vědomě a „radostně“ selhávat s cílem nalézt tak ještě rychleji cesty, kudy se dobrat k úspěchu.

Agilní firmy jsou zaměřené, rychlé a flexibilní. To vše jsou charakteristiky, na které aspiruje každá organizace. Jaké je tajemství těch úspěšných?

Nowotny: Už neplatí, že rozhodovat musí jenom „ti nahoře“. Rozhodují ti, kdo mají k problému v rámci struktury nejblíže. Tajemství spočívá v tom, že tato strategie musí být tak dobře formulována a komunikována, aby jí každý dobře rozuměl a že dokázal ji implementovat do své vlastní práce.

Ve vaší knize popisujete fenomém „New Work“ jako reakci na zkostnatělé systémy managementu. Je již v současné době tento optimistický duch akceptovatelný i v evropských firmách?

Nowotny: New Work znamená pracovat na takové úrovni, kde se počítají ty nejlepší nápady, nikoliv vůle jednotlivce. Šéfové už nejsou šéfové v tradičním smyslu slova, ale spíše mentoři a pomocníci při hledání těch nejlepších nápadů a sofistikovaných konceptů implementace.

Pokud tedy chceme takové agility dosáhnout, kde bychom měli začít a jaký přístup zvolit?

Nowotny: Takový startovní bod, kde můžete získat první zkušenost, může představovat malý pilotní projekt nebo třeba vytvoření oddělení, které bude fungovat jiným způsobem. Pokud je třeba reorganizovat více oblastí, pak je potřeba intenzivnější plánování, které se bude vztahovat k pracovnímu prostředí, manažerským nástrojům a samozřejmě také k firemní kultuře a jejím hodnotám.

Ve vaší knize píšete, že úspěšná implementace agilních pracovních metod je často spojována s procesem změny vztahujícím se k firemní kultuře. Jaké to vše má následky pro seniorní personál, management a zaměstnance?

Nowotny: Změna konceptů, přerod firemní kultury a vznik agilnější struktury bývají často propojeny. Projekty zaměřené na změnu struktury umožňují přistupovat k problematice celistvě, přerod firemní kultury představuje výzvu ustáleným představám o sobě samém a formách kooperace. V rámci agilních  konceptů se mění metodologické směřování, což přináší slibné výsledky.

Generace Y požaduje smysluplnou práci a příležitost pro vlastní rozvoj. Domníváte se, že agilní pracovní metody mohou tyto požadavky naplnit?

Nowotny: Ano, a to v případě, že se vše srovná s vizemi a cíli firmy. Především jde o to, převzít zodpovědnost. Tým slíbí výsledky a poté se ze všech sil snaží jich dosáhnout. Pokud se jim podaří strhnout k dosažení tohoto cíle také ostatní v souladu s jejich schopnostmi, pak to samozřejmě může vést i k osobnímu rozvoji. Je však třeba během pravidelných setkávání věnovaných získávání zpětné vazby zjišťovat, zda nedochází k přetížení, nebo zda naopak nejsou požadavky příliš mírné. Jinak nebude možné dosáhnout stoprocentního výsledku. A právě to je cílem agilní práce – aby sto procent bylo dosažitelné pro kohokoliv..

Podtitul vaší knihy zní: „Bez pohybu není zlepšení“. Jak lze tento koncept integrovat do architektury moderní kanceláře?

Nowotny: Pohyb v prostoru, pohyblivé stěny, možnost rychlé reorganizace, možnost zajistit týmům optimální prostředí pro komunikaci v každém jednotlivém případě, toto vše jsou důležité parametry pro zajištění profesionální agility. „Forma následující funkci“ není možná nové rčení, ale v tomto kontextu nabírá na důležitosti: kde je potřeba soustředění, rychlost a flexibilita, tam musí existovat pracovní prostředí, které toto všechno umožní. V opačném případě je prostředí omezující. Z hlediska agility lze doporučit, aby měly jednotlivé skupiny maximální možnost konfigurace prostoru. V dnešní době se prostor nedefinuje navěky, ale musí být schopen flexibilně reagovat a poskytovat funkce požadované v každém jednotlivém případě.

Jaké prostorové struktury vyžaduje agilní pracovní prostředí?

Nowotny: Velkorysý design prostoru spolu se zónami pro společnou práci, včetně odpočinkových prostor pro pracovní skupiny, dostatek zdí s tabulemi nebo jinými prostředky, kde lze zaznamenávat myšlenky, nákresy, čísla, nápady a nové procesy, k tomu navíc místa určená pro relaxaci. Neexistuje důvod, proč bychom měli opomíjet lidský faktor – lidé by se měli cítit jako doma. Třeba tady máme skutečnou týmovou kancelář, která umožňuje přizvat kolegy z jiných oddělení, ale také zákazníky nebo spolupracovníky vně firmy. Charakteristiky, které bývaly dříve doménou reklamních a komunikačních agentur, se pozvolna začínají rozšiřovat všude.

Firma se může změnit skutečně k lepšímu pouze tehdy, když po ní znalosti správným způsobem „cirkulují“. Na jakých místech se podle vaše názoru mají informace ve firmě předávat.

Nowotny: Existuje mnoho typů transferu vědomostí. Nejzajímavější často bývají takové způsoby, které nejsou přímo viditelné. V tomto smyslu je třeba šuškanda vynikajícími kanálem toku informací a prostředkem pro pozitivní dynamiku změny. Čím více ve firmě najdete míst, kde si můžete dát krátkou pauzu a s někým si popovídat, tím lepší je transfer znalostí. Zelené ostrůvky se stimulujícími prvky, jako je umění nebo malá výstava fotografií, nebo zajímavé výsledky z workshopů, které vyzývají k reflexi, to vše v atraktivním, vřelém prostředí – podobné věci zlepšují celkový výsledek.

 

Valentin Nowotny, MBA, certifikovaný psycholog, certifikovaný mediální konzultant, studoval v Trieru, Berlíně a Cambridge. Mnoho let pracoval jako project a account manager pro průkopnické firmy v oblasti IT a konzultací, kde získal značné projektové a manažerské zkušenosti.

Je hostujícím pedagogem na mnoha univerzitách a středních školách. Napsal knihy „Praxiswissen Coaching“ (Koučování v praxi), „Die neue Schlagfertigkeit“ („Nová připravenost“), „Erfolgreich Trainings und Seminare gestalten“ (Úspěšná organizace tréninkových kurzů a seminářů) a „Erfolgreich Trainings und Seminare planen“ (Úspěšné plánování tréninkových kurzů a seminářů). Je také zakladatelem „dvct – Deutscher Verband für Coaching und Training e. V.“ (Německá asociace pro koučování a trénink), která je v dnešní době s 1 400 členy největší německou asociací pro kouče a trenéry.

Valentin Nowotny mnoho let působil jako výkonný ředitel známé tréninkové a konzultační společnosti v Hamburku. Od roku 2015 provozuje vlastní mezinárodně orientovanou tréninkovou a konzultační společnost „NowConcept® Perfect Training Results Worldwide“ se sídlem v berlínské čtvrti Pankow. Coby trenér agility, konzultant a moderátor s mezinárodními zkušenostmi pracuje pro známé německé DAX a MDAX firmy v Německu a Anglii. Specializuje se na koučování agilních týmů, tréninkové kurzy a workshopy zaměřené na leadership, vyjednávání a komunikaci v týmu a na zavádění nových agilních metod ve firmách.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.