časopis Contact #23 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Ekologická transparentnost vs. environmentální plky.

časopis Contact #23

Po celém světě narážíme na nejrůznější ekologické certifikáty. Většina z nich má pouze regionální platnost. Spousta firem nechce zůstat stranou módní vlny udržitelnosti, ačkoliv leckteré údaje o hodnotách v řetězci přidané hodnoty neříkají zhola nic. My jsme v tomto ohledu podnikli skok jako od šlapacího kola po elektromobil.

Wiesner-Hager se vydal jinou cestou. Díky dosažitelnosti naší environmentální produktové deklarace (EPD) jediným kliknutím umožňujeme stoprocentní mezinárodně porovnatelnou ekologickou transparentnost. Zákazník si potom může sám rozhodnout, zda je daný produkt podle jeho měřítek dostatečně šetrný k životnímu prostředí. Na základě komplexní ekologické rovnováhy na základě ISO 14040 poskytuje Wiesner-Hager transparentní údaje o veškerých signifikantních vlivech na prostředí, ke kterým dochází v průběhu celého životního cyklu každého produktu (nábytkářského vybavení), tedy od produkce surovin až po nakládání s odpady. Patří sem globální oteplování (emise CO2), ztenčování ozónové vrstvy, letní smog, acidifikace, nadměrné hnojení a využívání anorganických zdrojů.

Pomocí environmentální deklarace se může zákazník v každém okamžiku informovat o dopadu daného výrobku na životní prostředí a vše vzít v úvahu při svém nákupním rozhodnutí. Wiesner-Hager považuje tento v současnosti zcela dobrovolný závazek větší ekologické transparentnosti za inspiraci, kterou mohou vzít na vědomí také další společnosti či orgány veřejné správy. Dá se předpokládat, že by se při posuzování vlivu, který mají nové stavební projekty na životní prostředí, mělo brát v úvahu také nábytkářské vybavení. Víc informací o ekologické transparentnosti s ohledem na ekologickou rovnováhu produktů najdete na www.wiesner-hager.com/cz/o-nas/zamestnani/nabidka-volnych-mist/

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.