Magazin contact #21 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Automatizace v kancelářském světě: Bere nám i naši práci?

Magazin contact #21

Digitální transformace změnila všechno, včetně typu práce, kterou budeme vykonávat v budoucnu. Prof. Helmut Karner, konzultant a spoluzakladatel společnosti Föhrenbergkreis je v této oblasti jeden z nejzajímavějších vizionářů. V roce 2001 jsme s ním mluvili o budoucnosti. Dnes se setkáváme opět – zjistíme, jak se jeho předpovědi vyplnily, a zeptáme se ho znovu, co podle něho přinese budoucnost.

Na přelomu tisíciletí došlo přechodem k digitalizaci pracovního světa také ke změně ekonomiky. V prvním desetiletí 3. tisíciletí postupoval vývoj této nové ekonomiky poměrně pomalu, ovšem od roku 2010 nabírá rychlost. Internet a mobilní technologie, jako jsou smartphony, tablety, WLAN apod., rapidně ovlivňují digitální transformaci organizačních procesů. V této souvislosti také dochází k obrovskému rozvoji automatizace činností v oblasti kancelářských prací. Díky automatizaci došlo od nultých k téměř zdvojnásobení produktivity v přepočtu na hodinu práce (zdroj: Federal Reserve Bank, St. Louis). Za posledních několik desítek let došlo k tomuto pokroku nejen v oblasti výroby, ale také v oblasti práce s informacemi.

Automatizaci v oblasti práce s informacemi umožnil nástup robustních IT systémů, které stále kvalitněji dovedou přijímat rozhodnutí na základě analýzy, která dovede vzít v potaz více informací, než by dokázal člověk; takové řešení úkolu přitom probíhá v reálném čase a vyznačuje se spolehlivostí. „Amazon, Google a další hráči uspěli ne díky tomu, že dodávají klientům informace, ale protože na základě analýzy vyhledávacích dotazů vědí dříve než klienti, co budou požadovat, a jsou schopni jim to sami nabízet,“ tvrdí prof. Helmut Karner. Automatizaci také můžeme chápat jako jistou hrozbu, pokud jde o klasické kancelářské úkony. Typické kancelářské práce totiž v budoucnu převezmou inteligentní systémy. Mnohá pracovní místa budou zbytečná. Neznamená to ovšem, že by práce ubylo. Lidé budoucnosti naleznou příležitost v oblastech, v nichž je vyžadována kreativita; tedy tam, kde se vyžaduje týmová práce, zapojení emocí a empatie. Tyto vlastnosti dosud žádný stroj nepřekonal.

Rozhovor s prof. Helmutem Karnerem:

Digitální přeměna pracovního světa se zrychluje. Co si myslíte o vývoji, který sledujeme v posledních 15 letech?
Karner: V roce 2011 už bylo jasné, že faktory ovlivňující produkci kapitálu, tedy práci, půdu a suroviny, nahrazují znalosti. Ne ovšem znalosti jakožto informace – informace sama o sobě konkurenční výhodu nepředstavuje. Pro úspěch firmy je klíčová cílená transformace, která přemění informaci ve znalost. Zhruba 60-70 procent pracovních míst v Rakousku se dnes týká tohoto znalostního sektoru. Zajímavé je, že automatizace dnes proniká i sem. Tento vývoj se obzvláště zrychlil v posledních pěti letech.

Pokud hovoříme o automatizaci, okamžitě nám na mysl naskočí představa továrny, masové výroby apod. Jak můžeme automatizaci chápat v oblasti práce s informacemi, znalostní ekonomikou?
Karner: Americký spisovatel a analytik Thomas Davenport jednou na podobnou otázku odpověděl, že jsme vstoupili do věku „analýzy 3.0“. Analýza 1.0 označuje klasické databázové systémy 70. let 20. století. Data přicházela pouze zevnitř společnosti a procházela deskriptivní analýzou. S nástupem obrovských objemů dat v nultých letech 21. století přichází „analýza 2.0“. Vznikla pracovní místa pro zaměstnance, kteří analyzují a třídí tato data a na základě závěrů a interpretací se těmto datům snaží porozumět. „Analýzu 3.0“ potom vykonávají stroje. Umožňuje to okamžitý vhled do procesů probíhající uvnitř firmy, na základě něhož je také možné přijmout okamžité rozhodnutí.

Můžete uvést nějaký příklad firmy, kde se „analýza 3.0“ již využívá?
Karner: Samozřejmě. Vezměte si například systém „Inteligent Alert“, se kterým přišel Amazon. Každé zadání pro vyhledávání se automaticky posoudí na základě 40 kritérií. Počítač takto odhadne vaše oblasti zájmu a tím také vaši potenciální další poptávku. Při příští návštěvě Amazonu vám systém nezávisle nabídne produkty, které by se vám na základě vašich preferencí mohly hodit. Dalším příkladem jsou zákaznické a věrnostní karty či kupony u největších maloobchodních řetězců, které fungují na podobném principu.

Znamená to tedy, že „kancelářské krysy“ jednou přijdou o práci?
Karner: Ve velkých čínských městech nebo třeba v Singapuru, kde množství pracovních míst založených na práci s informacemi činí 80 procent, již nyní dochází k tomu, že pracovní místa, které dříve zajišťovali administrativní pracovníci, přebírají softwarové nástroje. To ovšem neznamená, že se zbavujeme objemu práce, dá se však předpokládat, že se v budoucnu změní charakter pracovních odvětví, která lidé vykonávají.

Jakým směrem?
Karner: V několika oblastech si lidé vedou mnohem lépe než stroje. Především mám na mysli kreativitu. Člověk vždy najde uplatnění v oblastech idejí, kde je třeba přicházet s nápady či inovacemi. Důležitější úlohu než kdy jindy dnes hraje týmová práce. Víc hlav víc ví -  a pokud každá taková hlava umí něco jiného a vyznává jiný přístup k řešení problémů, dovede takový pracovní tým přijít s nejrůznějšími překvapivými řešeními. Emocionální, tedy typické lidské kompetence, jako je empatie či motivační schopnosti, budou jednou hrát stěžejní roli. Nesmíme zapomenout také na specifické dovednosti každého člověka.

Jak se toto všechno promítne do podoby budoucích kanceláří?
Karner: Kanceláře budoucnosti budou tyto nové pracovní priority samozřejmě odrážet. Klíčovým požadavkem bude flexibilita. Pro úspěch firmy bude hlavním faktorem možnost vytvářet co nejrychleji pracovní týmy, čemuž se bude muset přizpůsobit také prostor. Google, který je hlavním průkopníkem inovativních kanceláří, své nové americké ústředí vystavěl na konceptu prostoru umožňujícího přirozené a neplánové interakce. Existuje zde celá řada společenských místností či kaváren určených pro práci, v nichž se mohou pracovníci z různých divizí setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Tím se všechny strany také navzájem obohacují o své znalosti a zkušenosti. Kancelář budoucnosti si lze zkrátka představit jako „korporátní areál“, jako prostor, v němž kypí život, v němž se snoubí pracovní, osobní i veřejná sféra.

Prof. Helmut F. Karner vykonával 35 let funkce v nejvyšších patrech managementu (např. jako generální ředitel Olivetti, výkonný ředitel Olivetti Company University či generální ředitel pro evropské záležitosti firmy Nortel). Dnes působí jako mezinárodní konzultant pro různé firmy a instituce. Můžeme ho také zastihnout během četných přednášek ve vzdělávacích institucích po celém světě. Je také vůdčí osobností rakouského think-tanku Föhrenbergkreis.
(http://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/).

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.