Profil společnosti - O nás - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Profil společnosti

Uvádíme kanceláře do pohybu.

Zvyšovat efektivitu a současně se postarat o to, aby se pracovníci ve svém pracovním prostředí cítili dobře – to jsou hlavní úkoly, které prostřednictvím nápaditých konceptů kanceláří a vybavení nábytkem řešíme pro své zákazníky.

Nabídka našich služeb zahrnuje několik modulů: office consulting, architektura interiérů a vybavení nábytkem – jde o veškeré služby a práce nutné pro vytváření a realizace koncepce kancelářských či komunikačních prostor, regeneračních zón a prostor pro umístění archivů a techniky.

Díky exportní kvótě ve výši cca 56 % patří společnost Wiesner-Hager k nejrenomovanějším podnikům ve svém odvětví v Evropě.  Na domácím trhu v Rakousku si držíme již mnoho let vedoucí postavení v oblasti kancelářských židlí a zařizování objektů.

Váš Markus Wiesner

 

Age management pro Wiesner-Hager Bohemia

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: duben 2019 až březen 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009469

Stručný popis:
Cílem projektu je dosažení změny v řízení společnosti Wiesner-Hager Bohemia. Zásadní změnou v řízení bude zavedení age managementu, který bude podporovat diferencovaný přístup k různým věkovým kategoriím zaměstnanců a zohledňovat jejich specifické potřeby.
Klíčové aktivity

1. Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu

2. Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace zaměstnanců

3. Vzdělávací a koučovací aktivity v oblasti age managementu

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 20

Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!