Profil společnosti - O nás - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Profil společnosti

Uvádíme kanceláře do pohybu.

Zvyšovat efektivitu a současně se postarat o to, aby se pracovníci ve svém pracovním prostředí cítili dobře – to jsou hlavní úkoly, které prostřednictvím nápaditých konceptů kanceláří a vybavení nábytkem řešíme pro své zákazníky.

Nabídka našich služeb zahrnuje několik modulů: office consulting, architektura interiérů a vybavení nábytkem – jde o veškeré služby a práce nutné pro vytváření a realizace koncepce kancelářských či komunikačních prostor, regeneračních zón a prostor pro umístění archivů a techniky.

Díky exportní kvótě ve výši cca 56 % patří společnost Wiesner-Hager k nejrenomovanějším podnikům ve svém odvětví v Evropě.  Na domácím trhu v Rakousku si držíme již mnoho let vedoucí postavení v oblasti kancelářských židlí a zařizování objektů.

Markus Wiesner, Laura Wiesner

 

Age management pro Wiesner-Hager Bohemia

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: duben 2019 až prosinec 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009469


Stručný popis:
Cílem projektu je dosažení změny v řízení společnosti Wiesner-Hager Bohemia. Zásadní změnou v řízení bude zavedení age managementu, který bude podporovat diferencovaný přístup k různým věkovým kategoriím zaměstnanců a zohledňovat jejich specifické potřeby.

 

Klíčové aktivity:

1. Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu

2. Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace zaměstnanců

3. Vzdělávací a koučovací aktivity v oblasti age managementu

 

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 20

 


WHB - školení zaměstnanců

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

 Doba trvání: březen 2020 až únor 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011772

 

Stručný popis: Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance Wiesner-Hager Bohemia spol. s r.o.

Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě.

 

Klíčové aktivity:

  1. Obecné IT
  2. Měkké a manažerské dovednosti
  3. Technické a jiné odborné vzdělávání
  4. Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!