ÖAMTC - Office consulting - Dienstleistungen - Concept Wiesner-Hager
back

Případová studie: ÖAMTC

Office Consulting Projekt: „Novostavba hlavního sídla Wankmüllerhofstr.“, Linz, Rakousko (2006)

Automobilový klub ÖAMTC Horní Rakousko plánoval zřízení svého hlavního sídla v lokalitě Wankmüllerhofstrasse formou novostavby vedle dosavadní stávající budovy. Společnost Roomware Consulting byla pověřena zpracováním podkladů a zhotovením konceptu využívání.

Na základě architektonického plánu od arch. Riepla jsme analyzovali průběhy procesů ÖAMTC z pohledu požadavků zákazníků. Pro kancelářské prostory jsme zhotovili podklady pro koncepci využívání. Středem zájmu byla při zadání úkolů od počátku důsledná realizace zákaznických procesů v prostorových strukturách.