Magazine Contact #15 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Betere akoestiek op kantoor Meer communicatie – minder lawaai

Magazine Contact #15

Open kantoorstructuren, van de klassieke kantoortuin tot en met teamkantoren met een geoptimaliseerde workflow, zijn sterk in opkomst. Aanleiding daarvoor zijn de moderne werkvormen en de toegenomen behoefte aan communicatie. Met de kantoormuren valt echter ook de bescherming tegen lawaai weg. Wanneer het om het akoestische welzijn gaat, is er dus vraag naar creatieve kantoorconcepten.

Het ervaren van lawaai is voor iedereen anders en gevoeligheid voor lawaai is sterk afhankelijk van hoe men zich op een gegeven moment voelt. Over het algemeen geldt echter: lawaai is datgene wat we niet willen horen. Zo kan de Notenkrakersuite van Tsjaikovski met 67 decibel een waar luistergenot zijn, terwijl 67 decibel in de vorm van verkeerslawaai erg op de zenuwen kan werken. Lawaai kan ernstige psychische en fysieke uitwerkingen tot gevolg hebben.

 

Permanente belasting leidt tot ergernis, spanning, angst en nervositeit. Als deze psychische belastingen permanent aanwezig blijven, dan hebben ze ook fysieke consequenties. De bloeddruk en het aantal stresshormonen stijgen. Ademhalings- en hartritme veranderen, de spijsvertering heeft te lijden. Om de verblijfskwaliteit op kantoor te verhogen, is het zaak om ook voor goede geluidstechnische voorwaarden te zorgen. Daarbij ontstaat vaak een schijnbaar tegenstrijdige doelstelling: enerzijds de communicatie op kantoor bevorderen en anderzijds de lawaaibelasting inperken.

 

Met een goed geplande ruimtezonering, het gebruik van geluidsactieve scheidingsschotten en het kiezen van de juiste materialen voor vloer, muur en plafond kan echter een grote bijdrage worden geleverd aan het tot een minimum beperken van de geluidsbelasting in kantoorruimtes. Zuiver technisch en volgens de norm is het maximaal toegestane geluidsniveau in een ruimte gemakkelijk te vatten: waar overwegend intellectueel wordt gewerkt, moet het geluidsniveau tussen 35 en 45 decibel liggen, en mag het absoluut niet hoger zijn dan 55 decibel.

 

De noodzakelijke mate van akoestische privésfeer is sterk afhankelijk van het takenpakket van de desbetreffende medewerker. Terwijl een projectgroep een zeer open omgeving met flexibele communicatiemogelijkheden nodig heeft, moet op de personeelsafdeling absolute ertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Daarom moeten in moderne organisaties terugtrekmogelijkheden in verschillende gradaties worden ingericht.

Kan het op kantoor ook te stil zijn? In principe kan een kantoorruimte niet ‘teveel gedempt’ worden. Toch ervaren mensen extreme stilte, wanneer geen andere personen in het vertrek zijn, als uiterst onaangenaam. Ze zijn gewend aan basisgeluiden van techniek, telefoongesprekken enz. Voor dergelijke gevallen werd ‘soundmasking’ gecreëerd.

 

Daarbij wordt geprobeerd het voortdurend schommelende geluidsniveau van een kantooromgeving indien mogelijk in evenwicht te brengen, wat het akoestische welzijn van de medewerkers verhoogt. Zowel een teveel als een te weinig aan geluid wordt verbloemd met een bewust toegepast digitaal ‘geluidsbehang’.

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager.