Magazine Contact #17 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Waarom personeel bij het ene bedrijf fitter is dan bij het andere

Magazine Contact #17

Bevordering van de gezondheid in bedrijven is een complex thema dat een echte succesfactor en een belangrijk employer-branding-instrument is geworden. Waar de trend naartoe gaat, waar de zwakke punten zitten en hoe men ervan kan profiteren, vertelde ons sportwetenschapper en trainer Michael Mayrhofer uit Salzburg in een interview.

Trefwoord ‘bevordering van de gezondheid in bedrijven’ – waar gaat de reis naartoe?

Dit thema is voortdurend onderhevig aan verandering. Twintig jaar geleden ging het om zuivere ongevallenpreventie. Later stond uitsluitend ergonomie in het middelpunt. Tien jaar geleden waren fitnesscentra in het bedrijf ‘in’ – wat maar beperkt nut heeft gehad, want het gebruik is sterk afhankelijk van het interne klimaat. Tegenwoordig beschouwt men het thema ‘gezondheid’ als veel complexer. Het gaat daarbij niet meer alleen om de lichamelijke, maar ook om de geestelijke fitheid en om het ‘met elkaar’ in het bedrijf.

 

Dat betekent?

Tegenwoordig betekent bevordering van de gezondheid in bedrijven het rekening houden met deze complexiteit. Daarom moet een aanbod worden gecreëerd dat fitness, mindness en teamspirit combineert. Gisteren nog doorliep ik met de medewerkers van een grote handelsonderneming het volgende programma: een gezamenlijke bosloop ‘s morgens met een looptrainer, samen koken van het team onder leiding van een professionele kok ‘s middags en een mentale training na de middag. Dit holistische trainingsuitgangspunt kann natuurlijk in elke willekeurige constellatie worden uitgevoerd. Belangrijk is daarbij de kwaliteit van het aanbod.

 

Dat wil zeggen: het gaat altijd om het geheel?

Precies! En dat geheel moet men vanuit een volledig ander standpunt bekijken: het gaat tegenwoordig niet alleen om afzonderlijke aspecten van de gezondheid, maar om het gehele spectrum van lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten en tevens om de ‘gezondheid van het bedrijf ’.

 

Hoe bereid zijn de bedrijven hier op in te gaan?

Terwijl in traditioneel denkende bedrijven het ziekteverzuim van overbelaste werknemers ze duur komt te staan en het motivatieverlies van hele afdelingen een voortdurend toenemende personeelsfluctuatie of innerlijk ontslag produceert, hebben op innovatie gerichte bedrijven allang de noodzaak van handelend optreden herkend en dienovereenkomstig gereageerd. Naast het duidelijke interne nut dat gezonde, goed presterende en gemotiveerde medewerkers het bedrijf opleveren, gaat het in tijden als deze immers om veel meer!

 

En dat is?

Het gaat erom zich in de jacht op de beste krachten concurrentievoordelen te verschaffen. Want een gerichte bevordering van de gezondheid is een efficiënt employerbranding-instrument! Het wakkert ongetwijfeld het werkgevermerk aan en poetst het imago op. Heel belangrijk daarbij is het op een juiste en goede wijze communiceren van deze maatregelen – naar binnen en naar buiten toe. Dat doen in mijn optiek nog maar heel weinig bedrijven echt goed.

 

Maar gaat bevordering van de gezondheid niet met grote kosten gepaard?

Natuurlijk, dat vraagt om een bepaald budget. Maar zoals mijn klant Christoph Bründl, directeur van Sport Bründl, zo mooi zegt: „Ik zou stom zijn, als ik het niet zou doen! Ik moet mijn medewerkers wat bieden.“ Daarom investeert hij regelmatig in events en acties voor al zijn 330 medewerkers. En die accepteren het aanbod vol enthousiasme. Het goede bedrijfsklimaat en de cijfers spreken boekdelen.

 

Sommige ondernemers zeggen dat een dergelijk aanbod niet altijd goed wordt geaccepteerd.

Ja, dat probleem kennen we ook. Dat hangt in de eerste plaats af van hoe het aanbod en de maatregelen worden gecommuniceerd. Ze moeten als een daad van waardering worden gezien. Wij kennen ook gevallen waarin de boodschap in een volledig verkeerde richting is gelopen, waarop de medewerkers zo reageren: „Daarvoor hebben we dus geld.“

 

Hoe kunt u dit fenomeen verklaren?

Het thema ‘gezondheid’ is een sociaalpolitiek thema dat nog altijd sterk afhangt van de bewustzijnsvorming. En in sommige branches en bedrijven is er behoefte aan intensieve voorlichting. Daar ligt nog heel veel werk voor ons allemaal.

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager.