Magazine Contact #18 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Brengt gezin en werk onder één dak: De kinderopvang in het bedrijf

Magazine Contact #18

Desksharing is een opkomende trend. Maar wat zijn de voor- en nadelen? Waar moet men als werkgever op letten wanneer hij of zij zijn medewerk(st)ers slechts een gedeelde werkplek aanbiedt? En hoe ziet de toekomst van dit vaak verkeerd begrepen fenomeen eruit?

Volgens de studie ‘Betriebliche Kinderbetreuung in Österreich’ (kinderopvang in het bedrijf in Oostenrijk) van het ‘Institut für Familienforschung’ (instituut voor gezinsonderzoek) aan de universiteit Wenen wordt een op de behoefte afgestemd kinderopvangaanbod in bedrijven als voorwaarde voor het combineren van gezin en beroep gezien. Omdat meer dan één derde van de voorzieningen buiten het bedrijf minder dan acht uur per dag is geopend, is voor mensen met een fulltimebaan het organiseren van kinderopvang vaak een grote uitdaging. Maar ook de bedrijven zelf kunnen profiteren van dergelijke voorzieningen.

 

Kans voor medewerk(st)ers

Het aanbieden van kinderopvang binnen het bedrijf is een uitkomst voor ouders. De openingstijden komen meestal overeen met de (kern-)werktijden van het bedrijf en ook tijdrovende reizen tussen opvang en werkplek vervallen. De herintreding na het zwangerschapsverlof wordt zo voor vrouwen vele malen gemakkelijker en gebeurt daarom ook vaak eerder. Bovendien hoeven vrouwen in hogere posities zich niet ongerust te maken over hun baan, omdat ze niet zijn gedwongen een langere time-out te nemen.

 

Kans voor bedrijven

In tijden van gebrek aan vakmensen en in sectoren waar hooggekwalificeerde medewerk(st)ers nodig zijn, is het ook voor een bedrijf lucratief als de medewerksters weer (zo snel mogelijk) in het arbeidsleven terug kunnen keren. Een studie van de vereniging Impuls citeert de projectleidster van het chemische en farmaceutische bedrijf Solvay, Brigitte Borchers: “…het nieuw invullen van een werkplek kost dus EUR 25.000,–. Nadat het bedrijf een eigen kinderopvang heeft ingericht, zijn 17 medewerksters voortijdig naar het werk teruggekeerd. Daarmee overtreft de kostenverlichting de op EUR 170.000,– becijferde exploitatiekosten van de kinderopvang. Verder leidt het aanbieden van een opvangplek ook tot een sterkere binding van de medewerk(st)er met het bedrijf. Want in de meeste gevallen moeten medewerk(st)ers bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst ook zorgen voor een nieuwe plek voor hun kind(eren).

“De Oostenrijkse sociale dienstverlenende instantie ‘Hilfswerk Oberösterreich’ beheert meer dan 180 kinderopvangvoorzieningen en staat ook bedrijven als rechtspersoon voor kinderopvangvoorzieningen ter beschikking. Zo werken wij onder andere samen met bedrijven als Fronius International GmbH, Klinikum Wels/Grieskirchen, Miba AG, Johannes Kepler Universität Linz, Kunstuniversität Linz of KTM Sportmotorcycle AG. Wat betreft crèches en kleuterscholen, buitenschoolse opvang en zomer-kinderopvang zijn er verschillende varianten die aan de behoeften van de bedrijven kunnen worden aangepast. Bij een crèche of kleuterschool binnen het bedrijf stelt het bedrijf vertrekken ter beschikking die aan de nationale wettelijke voorschriften voldoen, en krijgt daarvoor ook subsidies van de deelstaat Oberösterreich. Het Hilfswerk neemt vervolgens het complete beheer van de bedrijfsopvang op zich. Wij organiseren bijvoorbeeld de aanmeldingen en opvang van de kinderen, stellen gekwalificeerd personeel ter beschikking, zorgen voor bijscholing van de medewerk(st)ers en nemen de boekhouding en uitbetaling van salaris, aanvragen voor subsidies enzovoorts voor onze rekening. Het aanbieden van een kinderopvangvoorziening op de werkplek wordt door de medewerk(st)ers zeer positief ontvangen. Met name de crèche voor kinderen van 1–3 jaar maakt zeker voor moeders de herintreding in het beroepsleven gemakkelijker. De openingstijden worden telkens aangepast aan de werktijden van de bedrijven of aan de behoeften van de ouders, kinderen en het bedrijf. Doris Weiglein Plaatsvervangend directrice bij Hilfswerk Oberösterreich, divisiemanagement Kinderen, Jeugd, Gezin (ooe.hilfswerk.at)

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager.