OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 10. 2021

ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

Společnost Wiesner-Hager a její společnosti ve skupině jsou odpovědné za zpracování osobních údajů na naší webové stránce. Další informace můžete nalézt na právní poučení . K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme s velkou vážností. Vaše osobní data považujeme za soukromá a zacházíme s nimi v souladu s obecnými předpisy o ochraně dat a s tímto ujednáním o ochraně osobních údajů. Vaše data nikdy nepředáme třetí straně bez vašeho okamžitého souhlasu.

 

SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚDAJE O PŘÍSTUPU / PROTOKOLOVÉ SOUBORY

V našich protokolových souborech automaticky shromažďujeme a uchováváme informace automaticky poskytnuté vaším internetovým prohlížečem. Patří sem:

  • Typ / verze prohlížeče
  • Používaný operační systém
  • Referenční URL (předchozí navštívená internetová stránka)
  • Název přístupového počítače (IP adresa)
  • Čas požadavku serveru
  • Množství přenesených dat
  • Údaj, zda byl pokus o přístup úspěšný

IP adresy uživatele budou po ukončení využívání stránky smazány nebo anonymizovány. V případě, že jsou IP adresy anonymizovány, změní se takovým způsobem, aby podrobnosti osobního nebo materiálního charakteru nebylo možné propojit s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou nebo je bylo možné s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou propojit pouze za cenu vynaložení nepřiměřeného množství času, nákladů a práce. Údaje v protokolových souborech analyzujeme anonymně za účelem dalšího zvyšování kvality našich webových stránek ve smyslu jejich vyššího uživatelského komfortu a k rychlejšímu hledání a opravování chyb. Dále je využíváme pro potřebu řízení kapacity serverů tak, aby bylo v případě nutnosti možné zajistit přenesení potřebného množství objemu dat.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webové stránce nebo na adrese altheim@wiesner-hager.com, obdržíme vaše údaje, ovšem nebudeme je ukládat.

NEWSLETTER

Prostřednictvím naší internetové stránky se můžete přihlásit k odběru e-mailového newsletteru. Z tohoto důvodu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše udělení souhlasu se zasíláním tohoto newsletteru.

Abychom vám tyto informace poskytli cíleně, shromažďujeme a zpracováváme částečně dobrovolně poskytnuté informace o pozdravě, křestním jménu, příjmení, firmě a zemi.

Po přihlášení se k odběru newsletteru vám zašleme potvrzující e-mail s odkazem pro potvrzení vašeho přihlášení k odběru.

Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat dopisem nebo (v případě e-mailového newsletteru) kliknutím na odkaz ke zrušení odběru, aniž by tím bylo dotčeno naše právo na zpracovávání údajů realizované v době před zrušením vašeho předchozího souhlasu.

SOUTĚŽE

Po vyplnění soutěžního formuláře budou výše uvedené údaje zpracovávány za účelem uskutečnění soutěže na základě soutěžních pravidel. Souhlas s tímto účelem zakládá také souhlas s dalším zpracováváním údajů za účelem přímého marketingu. Nemáte žádnou povinnost tyto údaje poskytnout. Jestliže údaje neposkytnete, znamená to pouze to, že se nemůžete soutěže zúčastnit a vaše údaje nebudou dále zpracovávány.

ZÁKAZ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Námi shromážděná data předáme třetí straně pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování smlouvy nebo platby nebo pokud jste nám k tomu poskytl / poskytla předchozí souhlas. Naši servisní poskytovatelé mohou tato poskytnutá data využívat jedině za účelem splnění svého úkolu. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali a písemně je zavázali. Jakékoliv další využívání informací není povoleno a ze strany našich servisních poskytovatelů nebude prováděno.

PRACOVNÍ NABÍDKY A ON-LINE ŽÁDOSTI

Na naší internetové stránce zveřejňujeme nabídky pracovních pozic s možností vyplnění on-line formuláře (prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře). Jestliže na vypsanou pozici reagujete, sbíráme a zpracováváme vaše údaje pouze za účelem procesu posuzování nabídek a smažeme je po obsazení pracovního místa, pokud nám zákony nepředepisují dlouhodobější uchovávání.

K dlouhodobějšímu uchovávání poskytujete souhlas v případě, že uvedená pozice bude znovu obsazována později nebo že s vámi uzavíráme zaměstnaneckou smlouvu, přičemž v těchto případech budou vaše údaje u nás uchovány ve vaší osobní složce a budou využívány za účelem zpracování mzdy v souladu s požadavky povinnosti ochrany soukromých údajů.

 

COOKIES

Naše internetová stránka používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se během vaší návštěvy na naší stránce ukládají ve vašem zařízení. Tyto soubory nepoškozují váš počítač.

Cookies používáme pro zlepšení uživatelského komfortu naší stránky. Některé cookies zůstávají uloženy ve vašem počítači do doby, než je vymažete. Umožňují nám poznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě naší stránky.

Jestliže nechcete, aby se tak dělo, můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby vás upozornil na používání souborů cookies a vy jste tak mohli udělit souhlas v každém případě jednotlivě.

Zakázáním cookies může dojít k omezení funkčnosti této internetové stránky.

Další informace o cookies používaných touto stránkou najdete zde.

WEBOVÁ ANALÝZA PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analyzační službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics využívají „cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho využívání webové stránky. Informace generované v souboru cookies o vašem využití internetové stránky jsou obvykle přeneseny a uloženy na server společnosti Google nacházející se v USA. Jestliže je ovšem na této webové stránce umožněna anonymizace IP, musí být v rámci členských států EU a signatářů Dohody o evropském hospodářském prostoru vaše IP adresa společností Google napřed zkrácená. Plná IP adresa je posílána na server společnosti Google v USA a teprve tam zkrácena jedině v mimořádných případech. Google použije tyto informace ve prospěch operátora této webové stránky pro vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, tvorbě reportů o aktivitě na stránce a poskytne další služby spojené s touto webovou stránkou a jejím internetovým využitím operátorovi webové stránky. IP adresa přenesená vaším prohlížečem coby součást Google Analytics nebude nijak propojena s žádnými dalšími údaji v držení společnosti Google. Uchovávání souborů cookies můžete zabránit výběrem správného nastavení vašeho prohlížeče; v každém případě však upozorňujeme, že poté může dojít k omezení některých funkcí této webové stránky. Ukládání cookies můžete zabránit v našem nastavení cookies.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně soukromí společností Google najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html a na https://www.google.de/intl/de/policies/. Rádi bychom zdůraznili, že Google Analytics bylo na této stránce rozšířeno o kód „anonymizelp“ za účelem zajištění anonymního sběru IP adres (známé jako IP maskování).

GOOGLE TAG MANAGER

Používáme službu Tag Manager zajišťovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"), ke správě naší webové stránky a implementaci technologií na bázi cookies. Z tohoto důvodu se vaše IP adresa přenáší na server společnosti Google, který se může nacházet také na území USA, při každé návštěvě některé z našich internetových stránek. IP adresu společnost Google neukládá coby součást služby Tag Manager a je využívána jedině za účelem integrace technologií spravovaných službou Tag Manager. Služba Tag Manager jako taková žádné soubory cookies nezakládá.

 

JAVA-SCRIPTS

FACEBOOK CONNECT

Facebook Connect je služba poskytovaná společností Facebook, Inc. Používání služby Facebook Connect je předmětem Zásad ochrany soukromí a podmínek používání Facebooku. Jestliže používáte službu Facebook Connect, údaje o facebookovém profilu a veřejná data na Facebooku se z vašeho facebookového profilu přenášejí k nám. Naopak je možné přenášet data od nás na váš facebookový profil. Vaše přenesená data budou námi ukládána a zpracovávána za účelem registrace na této platformě. Registrací prostřednictvím Facebook Connect souhlasíte s přenosem informací z vašeho facebookového profilu k nám a naopak s přenosem uživatelských informací od nás do společnosti Facebook.

PLUGINY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

FACEBOOK

Naše webová stránka obsahuje pluginy sociální sítě Facebook, 601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Poznáte je podle loga Facebook nebo podle tlačítka „lajk“ pod článkem, podle "Facebook Blog Radar" a podle Facebook Blog Page na postranní liště (společně nazývané facebookové pluginy). Tyto facebookové pluginy zajišťují přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook při návštěvě naší stránky. Jestliže navštívíte naši stránku, společnost Facebook obdrží informace o návštěvě naší stránky prostřednictvím vaší IP adresy. Jestliže kliknete na tlačítko „lajk“ společnosti Facebook na naší stránce a budete připojeni ke svému facebookovém účtu, dojde k propojení obsahu našich stránek s vaším facebookový profilem. To znamená, že společnost Facebook může propojit vaši návštěvu naší stránky s vaším účtem. Zdůrazňujeme, že coby operátor této stránky nemáme žádnou vědomost o obsahu údajů přenesených do společnosti Facebook ani o využití těchto údajů uvedenou společností. Další informace týkající se ochrany soukromí společností Facebook najdete na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/policy.php

Jestliže si nepřejete, aby společnost Facebook propojila vaši návštěvu naší internetové stránky s vaším facebookovým účtem, laskavě se při návštěvě naší internetové stránky odhlašte z vašeho facebookového účtu.

LINKEDIN

Our website uses a feature provided by the LinkedIn network. The service is provided by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. If you click the LinkedIn button (plug-in), you will be redirected to our LinkedIn page in a separate browser window and – if you are logged into your LinkedIn user account – you can follow us on LinkedIn. The plug-in establishes a direct connection between your browser and the LinkedIn server. This enables LinkedIn to receive the information that you have visited our website with your IP address. In addition, LinkedIn will then be able to associate your visit to our website with you and your user account, provided you are logged into your LinkedIn account. We would like to point out that we have no knowledge of the content of the (personal) data that are transmitted or how they will be used by LinkedIn. For more information, please see the LinkedIn privacy police at: www.linkedin.com/legal/privacypolicy

 

PRÁVO NA INFORMACE A PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Máte právo nahlédnout do vašich osobních údajů a opravit je, vymazat nebo zakázat jejich zpracovávání, včetně práva na přenos těchto údajů.

Kromě toho máte také právo odvolat jakýkoliv souhlas, který jste udělili ohledně zpracovávání vašich osobních údajů. Legálnost zpracovávání osobních údajů do okamžiku odvolání vašeho souhlasu toto odvolání nijak neomezuje.

Máte právo zakázat zpracovávání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. V takovém případě nebudou vaše osobní údaje nadále zpracovávány za účelem přímého marketingu.

Máte právo obrátit se na orgán supervizora (Austrian Data Protection Authority, 8 Wickenburggasse, 1080 Vienna, dsb@dsb.gv.at).

 

Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

Wiesner-Hager Möbel GmbH,
Linzer Straße 22, A-4950 Altheim,
Tel.: +43 (7723) 460 - 0,
Fax: +43 (7723) 460 – 331,
E-Mail: altheim@wiesner-hager.com

YouTube je deaktivováno
K využívání služby YoutTube potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Vimeo je deaktivováno
K využívání služby Vimeo potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Služba Google Maps je deaktivována
K využívání služby Google Maps potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.