Právní upozornění - Concept Wiesner-Hager
back

Upozornění k použivání webové stránky

Právní upozornění

Podmínky používání

Obsah této webové stránky se nesmí žádným způsobem pozměňovat a bez písemného svolení se nesmí používat na jiných internetových stránkách nebo síťově propojených počítačích. Jakékoli využívání pro veřejné nebo komerční účely vyžaduje souhlas společnosti Wiesner-Hager Möbel GmbH. Porušení těchto podmínek zavazuje k okamžitému zničení všech vytištěných nebo stažených obsahů. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody zůstává vyhrazeno.

Informace na našich internetových stránkách jsou sestavovány s maximální pečlivostí. Společnost Wiesner-Hager Möbel GmbH ale nepřebírá žádnou záruku za jejich úplnost nebo vhodnost pro určité účely používání. Užívání obsahu, který je poskytován na internetových stránkách, je na výhradní riziko uživatele. Naše webové stránky obsahují také odkazy (LINKS) na webové stránky dalších nabízejících. Společnost Wiesner-Hager Möbel GmbH není odpovědná za cizí obsahy, které jsou dostupné prostřednictvím takových odkazů (LINKS).

 

Upozornění na ochranu dat

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání této webové stránky vytvořené prostřednictvím Cookie se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam jsou uloženy do paměti.

 

V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce ale Google Vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat, aby bylo možné vyhodnotit Vaše užívání webové stránky, aby bylo možné sestavit zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby bylo možné realizoval vůči provozovateli webové stránky další služby spojené s používáním webové stránky a s používáním internetu. IP adresa sdělená vaším prohlížečem v rámci Google Anlaytics nebude svedena dohromady s dalšími daty Google.

 

Ukládání Cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwaru prohlížeče; upozorňujeme Vás ale na to, že v tomto případě nemůžete popřípadě v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Navíc můžete zabránit evidování dat vytvořených prostřednictvím Cookie a vztahujících se k Vašemu užívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) na Google jakož i zpracovávání těchto dat prostřednictvím Google tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plugin, který je k dispozici na následujícím linku.

 

Aktuální link pro toto je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.