Juridische aanwijzingen - Concept Wiesner-Hager
back

Aanwijzingen voor het gebruik van de website

Juridische aanwijzingen

Gebruiksvoorwaarden

De inhouden van deze website mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd en zonder schriftelijke toestemming niet op andere internetsites of op andere op een netwerk aangesloten computers worden gebruikt. Voor elk gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is de toestemming van Wiesner-Hager Möbel GmbH vereist. Een schending van deze voorwaarden leidt tot de verplichting om alle geprinte of gedownloade inhouden onmiddellijk te vernietigen. Het indienen van andere eisen tot schadevergoeding blijft voorbehouden.

De informaties op onze internetsites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wiesner-Hager Möbel GmbH garandeert echter niet de volledigheid of geschiktheid ervan voor bepaalde gebruiksdoeleinden. Het gebruik van de op de internetsites ter beschikking gestelde inhouden vindt uitsluitend voor risico van de gebruiker plaats. Onze websites bevatten ook hyperlinks (LINKS) naar websites van andere aanbieders. Voor inhouden van derden die via dergelijke hyperlinks (LINKS) te bereiken zijn, is Wiesner-Hager Möbel GmbH niet verantwoordelijk.  

 

Privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren door middel van uw gegevens.

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

 

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.