Circular Economy

CIRCULAIRE ECONOMIE BIJ WIESNER-HAGER

Iedereen die een kantoorcultuur in de zin van het New Work-idee omarmt, moet op een toekomstgerichte manier handelen. Met het refurbishen van meubilair dat zijn beste tijd heeft gehad, hebben we onszelf tot doel gesteld het verbruik van materiële hulpbronnen en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. In de loop van de circulaire economie moeten zoveel mogelijk onderdelen van een meubelstuk hergebruikt worden.

REthink

Voor onze toekomstige Circular Economy-strategie zijn er al in de ontwikkelfase ecologische ontwerpcriteria gedefinieerd, om later hergebruik van onze meubels mogelijk te maken.

REturn

Is het duurzaam als alle producten aan het einde van hun levenscyclus worden vernietigd en gerecycled? Nee! Daarom kunnen we gebruikt meubilair na een bepaalde periode van gebruik terugnemen. Het gebruikte meubilair wordt gedemonteerd: Alleen onbruikbare onderdelen worden gerecycled en vervangen.

REmanufacture

De herbruikbare componenten worden getest, gereinigd en verwerkt. Na montage is het meubilair weer op de gebruikelijke manier klaar voor gebruik en een duurzaam alternatief voor nieuwe producten - met een hoge kwaliteitsfactor.

REfurbed

De balans is te zien: Door bijvoorbeeld een paro_2 bureaustoel te hergebruiken, verminderen we de CO2-uitstoot en het gebruik van materialen met ca. 80%. Zo stellen we met ons REfurbed meubilair een voorbeeld voor een duurzame bedrijfscultuur.

YouTube is uitgeschakeld
Voor het gebruik van YouTube is uw toestemming nodig. Voor meer informatie, zie onze privacy policy
Vimeo is uitgeschakeld
Voor het gebruik van Vimeo is uw toestemming nodig. Voor meer informatie, zie onze privacy policy
Google Maps is uitgeschakeld
Voor het gebruik van Google Maps is uw toestemming nodig. Voor meer informatie, zie onze privacy policy