Magazine contact #21 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Digital Natives vs. Digital Immigrants

Magazine contact #21

Het World Wide Web heeft de kantooromgeving grondig beïnvloed – niet in de laatste plaats de acteurs in deze omgeving die grofweg in twee kampen kunnen worden verdeeld: de Digital Natives en de Digital Immigrants*.

Digital Natives – ook wel generatie Y genoemd – zijn vanaf 1980 geboren mensen die met computers, internet, videospelletjes, smartphones, tablets en social media zijn opgegroeid. Momenteel vormen de Natives ca. 28 procent van de Oostenrijkse bevolking. Echter, al in 2018 zal het aantal gegroeid zijn naar de helft van alle werknemers. Tegenover de autochtonen staan de Digital Immigrants, de digitale allochtonen. Tot die groep behoren de babyboomers en de generatie X, opgegroeid zonder het internet zodat ze zich op volwassen leeftijd vertrouwd moesten maken met de digitale technologieën. Tot zover de definitie. Maar natuurlijk hebben de verschillende achtergronden uitwerking op het gedrag en de zienswijzen van de desbetreffende collega's. En bepalen ze dienovereenkomstig hun handelen. Digital Natives bijvoorbeeld zijn er door social media als Twitter en WhatsApp aan gewend informatie zeer snel te krijgen. Ze neigen tot multitasking en geven de voorkeur aan afbeeldingen/grafieken boven teksten. Koppeling en directe toegang zijn voor hen belangrijk. Digital Immigrants daarentegen werken rustiger, individueler, gaan stap voor stap te werk en hebben een striktere zienswijze op het werk zelf.

Hoe twee werelden van elkaar kunnen profiteren

Een gevaarlijke mix voor het kantoorklimaat? Dat is maar hoe je het bekijkt. Een goede mix is wat telt, daardoor kunnen de voordelen van beide generaties en beide werelden worden benut. Wat Digital Immigrants van Digital Natives kunnen leren: Word onderdeel van en versterk het teamwerk in plaats van alleen te werken. Prestaties ook aan het resultaat relateren en minder aan het aantal gemaakte overuren. En wat de autochtonen van de allochtonen kunnen leren: zich geconcentreerd aan één doel wijden, in plaats van meerdere taken tegelijkertijd starten. Daarbij moeten ze altijd de ressources bundelen en balans zoeken. Waardeer ondernemingswaarden, deel ze en leef ze na. Bovendien moeten ze de ervaringen van de ouderen op waarde schatten en benutten. Dus verdraag elkaar en leer van elkaar!

 

 

*De begrippen en definities van Digital Natives en Immigrants zijn afkomstig van de Amerikaanse auteur en E-Learning-expert Marc Prensky die dit onderscheid in 2001 als eerste introduceerde.

Magazine abonneren

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager