Historie - O nás - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Pořádný kus dějin hospodářství a průmyslu Horního Rakouska

Společnost Wiesner-Hager založil Josef Wiesner v roce 1849 jako truhlářský závod. Rudolf Wiesner a Sebastian Wiesner převzali v roce 1921 otcův podnik, který byl v té době čistě truhlářským a stavebním závodem. Přeměnou části stavební truhlárny na výrobu nábytku položili základní kámen pro druhé odvětví podniku.

 

Na začátku se soustředili na jednoduché židle a skládací zahradní nábytek. Zvláštní výrobní zakázky, jako byly kompletní ložnice nebo obývací pokoje, se zhotovovaly v části nábytkového truhlářství.

Prvním úspěchem v historii společnosti Wiesner-Hager byl vývoz zahradního nábytku do Anglie ve 20. letech. V konečném součtu byl dodán nábytek s celkovým výnosem přesahujícím částku 300 000 šilinků. Pro podnik tehdejší velikosti to byla obrovská suma. Nábytek bylo možné nalézt i jako „deck-chairs" na dopravních lodích a v anglických koloniích, především v Indii.

20. a 30. léta
V roce 1928 pracovalo ve výrobě židlí již více než 150 pracovníků. Do roku 1930 jejich počet stoupl na 275.


Světová hospodářská krize učinila v roce 1930 nenadálý konec obchodování s Anglií. Následující období pro společnost Wiesner-Hager a pro mnoho dalších znamenalo skutečnou otázku přežití. Od roku 1935 se vše pomalu, ale jistě opět zlepšovalo. Vznikl nový trh - začala se stavět a zařizovat kina. Milníkem pro společnost Wiesner-Hager byla zakázka z Lince: Společnost zvítězila ve výběrovém řízení na zařízení kina Kolosseum. Tato zakázka založila dlouhou tradici vybavení kin. Ještě v roce 1935 společnost získala další prestižní zakázku: dodávku židlí pro divadlo Festspielhaus v Salcburku, které postavil Prof. Clemens Holzmeister. Pro velký sál společnost vyrobila 1200 židlí.

Těžká válečná léta a opětovné vybudování
Na počátku 2. světové války společnost nejprve vydělávala jako armádní dodavatel. Po roce 1939 se situace rok od roku zhoršovala kvůli stále většímu nedostatku materiálu a pracovních sil. Z převážné části to byly ženy, díky nimž byl provoz zachován v období let 1940 až 1945, dokud nebyl na konci války na několik měsíců úplně zastaven.

Navzdory všem těžkostem v poválečných letech společnost již v roce 1946 dosáhla vyrobeného množství 129 000 jednotek (zčásti židlí, podíl stolů byl ještě spíše malý). V následujících letech se objem výroby stále zvyšoval: V roce 1950 společnost překročila hranici 200 000 kusů a o pět let později, v roce 1955, vyrobilo 600 pracovníků již více než 400 000 jednotek za rok.

60. a 70. léta
Růst se v 60. letech 20. století oproti letům opětovného budování sice zpomalil, společnost Wiesner-Hager ale dokázala pokračovat ve své úspěšné cestě: Výrobní závody v Altheimu každý rok opustilo více než 500 000 vyrobených jednotek. Podnik v polovině šedesátých let patřil mezi tři největší evropské výrobce sedacího nábytku. V Rakousku je č. 1!

Společnost Wiesner-Hager se dokáže profilovat nejen ve velkých prestižních projektech - jako je např. koncertní a kongresové centrum Brucknerhaus v Linci v roce 1973 - nýbrž také díky vývoji nových produktů. Závod v Altheimu v letech 1974 až 1977 získal celkem třikrát státní cenu za nábytek „Židle roku”. Vedle kvality hraje stále častěji velkou roli design výrobku.

Účinky druhého ropného šoku v roce 1979 vedly ke stagnaci rakouské ekonomiky. Společnost Wiesner-Hager tehdy prošla obtížnou fází ústupu a konsolidace. Strategie 60. a 70. let narazila na své hranice.

Začíná nová éra
Rok 1984 znamená díky nástupu Markuse Wiesnera, syna Rudolfa Wiesnera, začátek nového strategického zaměření nábytkářské divize společnosti Wiesner-Hager. Nová rozhodnutí zahajují fázi restrukturalizace a zvyšování efektivity. Společnost se stahuje z obchodních oblastí, kterými jsou bydlení, kino, divadlo a gastronomie. Veškerá koncentrace je nyní věnována vybavení kanceláří a objektů.
Takto je možné vytvořit předpoklady pro mezinárodní činnost, což je definováno jako jasný cíl. Od 90. let 20. století je upřednostňována systematická internacionalizace prostřednictvím vlastních distribučních společností v důležitých evropských zemích a licenčního partnerství v Japonsku a v USA. V roce 1995 je vedle hlavního podniku v Altheimu vybudován i výrobní závod v České republice.

Wiesner-Hager v novém tisíciletí
Se zřetelem na velké změny ve světě práce a na enormní změny v oblasti kanceláří a objektů se nabídka nábytku po roce 2000 rozšiřuje o služby Office Consulting a vnitřní architektura: Orientace na koncept se stává ústředním faktorem úspěchu. Díky míře vývozu ve výši 50 % dnes společnost Wiesner-Hager patří k nejrenomovanějším podnikům v odvětví výroby nábytku v Evropě.

Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!