Magazine Contact #22 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Intranet 2.0: de sociale revolutie op kantoor?

Magazine Contact #22

"Het moderne kantoor is een sociaal platform" – een citaat van professor in de economie Michael Bartz (IMC hogeschool Krems), dat met het oog op de meest recente ontwikkelingen op het gebied van intranet een nieuwe betekenis krijgt.

Het intranet op zich is niet nieuw en zijn zinvolheid wint met het oog op uitstekende studieresultaten steeds meer terrein. Zo toont een actuele metastudie aan dat elke medewerker dagelijks 1,1 uur werktijd verspilt met het zoeken naar informatie die voor hem met een bedrijfsbreed intranet met een druk op de knop beschikbaar zou zijn.*

 

 

Meer interactiviteit, transparantie en kwaliteit in de communicatie.

De mogelijke revolutie in het intranet-systeem kan vooral worden aangetoond aan de hand van een versterkte interactiviteit die de kwaliteit van de communicatie moet verhogen. Een voorbeeld: "Facebook at Work" (momenteel in de bètafase met grote klanten als Heineken en Royal Bank of Scotland) probeert de hiërarchieën van een bedrijf te overwinnen. Net als bij het klassieke Facebook kunnen interessegroepen gevormd en bijdragen geliked worden. Want in het sociale intranet zijn alle deelnemers gelijkwaardig, dat is ten minste de wensgedachte. Een verder criterium is de transparantie in de communicatie. Informatie- en communicatiesilo's moeten met het sociale intranet worden opengebroken. Van de kennis van maar een paar mensen naar de kennis van iedereen, de directe uitwisseling staat centraal – met discussieforums, chats of eigen wiki's.

 

De keerzijde van de medaille.

Een groot issue is de veiligheid van gegevens. Willen bedrijven hun interne communicatie daadwerkelijk toevertrouwen aan producten van platformen als Facebook, Google en LinkedIn? Ook wanneer deze spreken over de hoogste beveiligingsstandaarden? LinkedIn bijvoorbeeld werkt aan diensten die het mogelijk maken dat alleen medewerkers van hetzelfde bedrijf onderling worden gekoppeld en met elkaar kunnen communiceren. Ook een zekere traagheid van de medewerkers zou de sociale revolutie in de weg kunnen staan, want traditionele gedragspatronen doorbreken is lastig. Hoe snel kunnen werknemers voor de interne communicatie afscheid nemen van de traditionele e-mail? Of ook op commando actiever en digitaal socialer worden? Een ander aspect is de vrijheid van spreken. Kan in het bedrijf, op alle niveaus, worden omgegaan met kritiek? Onafhankelijk daarvan zijn eigen personeelsressources nodig om de forums te observeren en bij twijfel sturend in te grijpen.

 

Kortom.

Het sociale intranet kan een revolutie in het kantoor teweegbrengen, maar dat hoeft niet. De techniek levert er in elk geval de voorwaarden voor, maar hoe zit het met de gebruiker ervan, de mens? Dat hangt heel sterk af van de bedrijfscultuur en ook van hoe dat alles gepraktiseerd, ondersteund en gerealiseerd wordt.

 

* The Digital Workplace – An Infocentric Research Business Whitepaper

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager