Magazine contact #23 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Ecologische transparantie versus milieu-blabla

Magazine contact #23

Wereldwijd is er een wildgroei aan milieulabels, die vaak alleen maar regionale betekenis hebben. Maar wie strooit niet graag met het predicaat duurzaam, ook als dit nauwelijks iets zegt over de toegevoegde milieu-waarde? Dit lijkt een beetje op de uitspraak “Hoera, wij hebben ons hele wagenpark vervangen door elektrische voertuigen!"

Wiesner-Hager kiest in dit opzicht voor een totaal andere weg. Sinds de introductie van milieudeclaraties voor producten (EPD) , die met een muisklik op te roepen zijn, garanderen wij 100% ecologische transparantie met internationale vergelijksmogelijkheden. Wij laten het aan de klant over te beoordelen of voor hem een product al of niet in voldoende mate ecologisch verantwoord is. Op basis van een uitgebreide milieubalans volgens ISO 14040 worden bij Wiesner-Hager alle belangrijke milieueffecten voor de hele levenscyclus van het product, met andere woorden van de winning van de grondstoffen tot en met de verwijdering van het product, transparant gemaakt voor ieder product (meubelstuk).

Dit geldt voor de klimaatverwarming (CO2-uitstoot), maar ook voor de ozonafbraak, verzuring, overbemesting en het verbruik van abiotische residuen. Met behulp van milieudeclaraties kan de klant zich te allen tijde informeren over de milieueffecten van een product en deze betrekken bij zijn aankoopbesluit. Wiesner-Hager ziet dit, vooralsnog vrijwillige, initiatief tot grotere ecologische transparantie als een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van ondernemingen en overheidsinstanties. Naar verwachting zullen meubels in de toekomst ook deel gaan uitmaken van de ecologische beoordeling van nieuwe kantoorgebouwen en ander vastgoed. Uitgebreidere informatie over ecologische transparantie door milieubalansen met betrekking tot producten vindt u op www.wiesner-hager.com nl/over-ons/nachhaltigkeit/duurzaamheid/

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager