Magazine contact #23 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Wij verlangen een maximum aan vrijheid en vrije tijd! Hoe een totaal nieuwe generatie werknemers straks ondernemingen volledig overhoop haalt.

Magazine contact #23

Vanaf 2020 zullen de laatste vertegenwoordigers van de babyboom generatie afscheid nemen van de arbeidsmarkt. Hoogste tijd dat recruiters en personeelsafdelingen zich gaan bezighouden met de nieuwe generaties van werknemers. De reeds veel besproken generatie Y krijgt nu steeds meer vaste voet op de arbeidsmarkt. Maar voor de generatie Z is een volledig nieuwe manier van denken nodig.

Beroep moet roeping worden.

De generatie Y, of treffender nog als de benaming in het Engels wordt vertaald met generatie why, “waarom”, vraagt steeds weer naar de zin van het werk om gemotiveerd te blijven. Met andere woorden: het beroep moet een roeping worden. De generatie van de 20-jarigen tot midden-dertigers staat inmiddels midden in het beroepsleven en hebben al een aantal jaren ervaring opgedaan. Zij verlangen flexibele werktijden, maar in ruil daarvoor zijn zij ook bereid langer door te werken als de taak bij hun sterke kanten past, als zij de zin ervan inzien en vooral als het werk voldoening schenkt. Zij zijn de belichaming van het “work-life blending” concept en hebben geen probleem met de versmelting van werktijd en vrije tijd. Dit in tegenstelling tot de mensen van de generatie Z.

Generatie Z met eigen ideeën

Wie jonger is dan 20 hoort bij de generatie Z. De meesten van hen zijn nog volop bezig met hun opleiding. Een ding is zeker als zij binnen afzienbare tijd in grote aantallen de arbeidsmarkt bestormen: ook zij hebben hoge verwachtingen die zich duidelijk onderscheiden van die van de generatie Y. Over het algemeen heeft de generatie Z een compleet andere opvatting van de arbeidswereld dan de generatie Y. De generatie Z hecht aan waarden zoals levenskwaliteit en gezondheid. Omdat zij handelen volgens het “YOLO” motto, you only live once, wegen voor hun vrijheid en vrije tijd even zwaar. De verstrengeling van beroep en privéleven staat voor deze generatie nauwelijks nog ter discussie. Zij eisen veeleer geregelde werktijden met duidelijke begin- en eindtijden. Deze beginnende werknemers zijn opgegroeid in een wereld van internet, smartphones en tablets, zijn continu online, leven "mobiel” en zijn dag en nacht bereikbaar. Dat is ook de reden waarom zij grote waarde hechten aan een strikte afscheiding tussen beroep en vrije tijd. Als digital natives van de 2e generatie zijn de mensen van de generatie Z uiterst snel van begrip, kunnen multitasking aan, daarentegen hebben zij problemen met concentratie en uithoudingsvermogen gedurende langere tijd.

 

Voor Y + Z geldt dat salaris niet de hoogste prioriteit heeft!

Wat echt verwonderlijk is, is dat de hoogte van het salaris voor beide generaties niet het belangrijkste is. Voor meer tevredenheid zijn zij bereid af te zien van een hoger salaris. Voor de why's zijn de zin van hun handelen, de zelfbestemming en de voldoening in het werk van groter belang. De mensen van de generatie Z letten er goed op dat er naast hun werk nog voldoende tijd overblijft voor hobby, gezin en vrienden.

Toekomst in human resources?

Of deze kenmerken inderdaad van toepassing kunnen zijn op de generaties is nog maar de vraag, want ondanks dezelfde leeftijd en ontwikkelingsachtergrond is ieder mens anders. De tendensen kloppen daarentegen wel. De generatie Y wil met zelfbestemming kunnen werken en verwacht dat bedrijven vertrouwen, creatieve vrije ruimte en meer eigenverantwoordelijkheid bieden. Zij zien werk als een deel van het leven en staan daarom open voor flexibele tijdmodellen om ook 's avonds of in het weekeinde te kunnen werken in ruil voor meer tijd in de week. De mensen van de generatie Z houden work en life strikt gescheiden.  Om hen daarin tegemoet te komen, zijn duidelijke afspraken nodig om stipt op tijd met het werk te kunnen stoppen. In de toekomst zullen op maat gemaakte werkmodellen de grootste uitdaging vormen voor ondernemingen en recruiters in de “strijd om de beste koppen", want één ding staat vast: ongeacht Y of Z, jongeren stellen hoge eisen en zijn ook zelfbewust genoeg om deze te verdedigen en op te eisen. Maar zij zijn ook de toekomst en bieden precies die innovatieve geest die voor ondernemingen op de lange termijn de concurrentiepositie verzekert.

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager