Magazine Contact #26 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Wat je vandaag kunt doen …

Magazine Contact #26

Wat? Alweer middag? De tijd is in een oogwenk voorbijgevlogen en de punten op het to-do-lijstje worden niet minder. Een schuldbewuste blik naar de pc waar nog het Messenger-symbool knippert, en naar de lege koffiemok die aan de uitgelopen ochtendpauze herinnert. Een typisch geval van procrastinatie. Pro-cras-ti-na-tie. Daarbij gaat het noch om een exotisch eiland noch om een niet onderzochte ziekte. Waarbij het laatste eigenlijk wel enigszins van toepassing is.

Wat betekent procrastinatie?

Procrastinatie komt uit het Latijn en betekent letterlijk vertaald "verdagen". Of, zoals experts op dit gebied het graag noemen: "uitstelleritis". Hoewel daarbij in de omgangstaal vaak wordt gesproken over een "studentensyndroom", treft het ook veel mensen die zich in het beroepsleven bevinden. Onplezierige werkjes uitstellen en zich in plaats daarvan met iets leukers bezighouden, is heel normaal gedrag. Sommige mensen gaan bij dit uitstellen echter zo ver dat ze alleen met professionele hulp weer productief kunnen werken.Als we steeds weer ons eigen werk uitstellen, dan kan dat op den duur het bedrijf schaden en ten koste gaan van de werkplek. Door voortdurend uitstellen daalt ook de levenskwaliteit. De gedachten dwalen af naar de taken die zijn blijven liggen, en het slechte geweten maakt zijn opwachting. Meestal beginnen uitstellers veel te laat en onder enorme tijdsdruk met hun werkzaamheden. Ten slotte is men uitgeput en het werk is niet leuk geweest.

Deze slechte ervaringen worden in ons onderbewustzijn opgeslagen en bij de volgende taak beginnen we weer uit te stellen. Het is belangrijk om deze vicieuze cirkel te doorbreken, want deze kan de oorzaak voor burn-outs en depressies zijn. Er zijn veel manieren om het eigen werk uit te stellen. Wij laten u de verschillende types uitstellers zien en hebben een reeks passende oplossingen verzameld.

 

Welk type uitsteller ben ik?

 • De tijdelijke verwoed schoonmaker
  Gewoonlijk stoort de tijdelijke verwoed schoonmaker zich maar zelden aan zijn eigen chaos. "Maar zelden" doet zich voor, wanneer zich een lastig werkje aandient. Plotseling moet het bureau worden opgeruimd, de oude ordners worden gesorteerd en de pennen in de lade worden op kleur gelegd. Aan het eind van de dag is de werkplek schoon, maar de taken wachten er nog steeds op om te worden gedaan.

  Tip: Organiseer: beoordeel uw geplande werkzaamheden op belangrijkheid met een puntensysteem. Begin met het belangrijkste en sluit met de minder belangrijke de werkdag af.

 • De lijstjesmaker
  Voordat aan het werk wordt begonnen, moet eerst een to-do-lijstje worden gemaakt. Bij gelegenheid wordt dit naar de hele week uitgebreid. Vaak wordt voor elke taak een eigen to-do-lijstje gemaakt. Op enig moment verliest de lijstjesmaker het overzicht en verspilt kostbare tijd met het maken, zoeken en bijwerken van lijstjes.

  Tip: Kwaliteit vóór kwantiteit: in plaats van elk nog zo onbelangrijk punt op te schrijven, noteert u het doel van de taak. Minder punten op het to-do-lijstje zorgen voor meer overzicht.

 • De multitasker
  In principe stelt de multitasker eigenlijk niet echt uit. Hij krijgt alleen gewoon zijn werk niet af. De multitasker heeft meestal meerdere "bouwplaatsen" die hij probeert zo gelijktijdig mogelijk te bewerken. Wat min of meer goed lukt, maar sommige werkzaamheden komen eigenlijk nooit af.

  Tip: Houd een lijst bij die u in drie kolommen verdeelt: To-do, In progress en Done. Uw taken noteert u in de kolom waar u op dat moment bent. U ziet hoeveel taken u al heeft afgewerkt, waaraan u aan het werken bent en welke er nog op wachten om te worden afgewerkt.

 • De social-media-junkie
  Deze behoort tot de mensen die gevoelsmatig op elk moment van de dag en nacht online zijn. Zelfs tijdens werktijd controleert hij of zij steeds weer zijn of haar social-media-profielen. Vaak is er dan niet genoeg tijd om belangrijke taken netjes af te werken

  Tip: Schrijf een Not-to-do-lijstje: In plaats van zich alleen voor te nemen wat men wil doen, kunt u een lijstje maken waarop u dingen noteert die u vandaag NIET wilt doen, bijvoorbeeld op internet surfen.

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager.