Magazine Contact #27 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

GET THINGS DONE! De digitale werkplek: met hoge snelheid de cloud in.

Magazine Contact #27

Wat hebben Bill Gates en keizer Wilhelm ll met elkaar gemeen? Beiden waren historische getuigen van een modernisering die een ommekeer in hun maatschappij betekende. En beiden gingen ervan uit dat het daarbij slechts zou gaan om ontwikkelingen met een vervaldatum. Terwijl keizer Wilhelm II voorspelde dat de automobiel het paard als middel voor voortbeweging niet zou kunnen verdringen, was de oprichter van Microsoft van mening dat het bij internet slechts om een hype ging.

Telkens wanneer de mens nieuw ontwikkelde technologieën ter beschikking staan, breken structuren open en veranderen. Met de intrede van het internet en de mobiele computertechnologieën hebben geleidelijk de mogelijkheden van bedrijfscommunicatie en -samenwerking een enorme verdere ontwikkeling doorgemaakt:  van de telefoon naar de videoconferentie, van verzending per post naar de e-mail, van de e-mail naar de gemeenschappelijke cloud. New-Work-werkvormen gaan hand in hand met de voortschrijdende digitalisering van de werkplek.

 

De ideale voorstelling van de digitale werkplek?

Overtrokken zou men de digitale werkplek als volgt kunnen karakteriseren: papierloos, draadloos en kantoorloos! In de praktijk omvat de visie van de digitale werkplek een reeks maatregelen die de processen efficiënter en de informatie en communicatie van de mensen sneller en kwalitatief hoogwaardiger maken. In de grond van de zaak gaat het erom een einde te maken aan de wirwar van gegevens en voor het bedrijf relevante applicaties en productiviteitstools overal en altijd beschikbaar te maken. Door de digitale werkplek wordt de gemeenschappelijke werkwijze over grenzen heen gestimuleerd. Dat wordt onder andere mogelijk gemaakt door talrijke samenwerkingstools zoals chat- en commentaarfuncties, videoconferenties of de mogelijkheid om documenten samen, mobiel en tegelijkertijd te kunnen bewerken. Bovendien is het mogelijk bedrijfsprocessen elektronisch ondersteund te automatiseren en eLearning in de vorm van kennisplatformen ter beschikking te stellen. De digitale werkplek moet alle medewerkers, partners en klanten een intuïtief te gebruiken werkplatform bieden.

 

Hup de cloud in.

Het cloud-computing, de datawolk, krijgt daarbij een speciale betekenis: in de cloud worden geheugenruimte, rekenkracht of toepassingssoftware ter beschikking gesteld en arbeidsprocessen gestructureerd. Medewerkers hebben toegang tot alle relevante informatie. Productiviteits- en samenwerkingstools stellen de medewerkers in staat om op elk moment vanaf elke plek met elk apparaat te werken. Het eigenlijk spannende daaraan: taken, projecten en documenten kunnen samen online worden bewerkt, natuurlijk ook locatie-overkoepelend. Inefficiënte mailcommunicatie, verkeerde dataversies of moeizame down- en uploadprocessen behoren tot het verleden. Bij de cloudgebaseerde dataconnectiviteit zijn idealiter ook leidende informatiesystemen van het bedrijf zoals ERP- of CRM-systemen inbegrepen.

Deze ondersteunen de gebruikers bij hun dagelijks werk, bijvoorbeeld door het opnemen van relevante gegevens. De systemen blijven echter praktisch op de achtergrond. De medewerkers betreden via een gebruikersvriendelijk portaal de digitale werkplek en kunnen vanaf elke plek toegang krijgen tot alle voor hen relevante gegevens. Dat kunnen onder andere gegevens voor projecten en werkgroepen zijn, maar ook voor klanten of partners relevante gegevens.

 

Vertel uw collega's waar u op dit moment aan werkt.

Social-Collaboration-tools bevorderen de interactie tussen de medewerkers. Op (openbare) chatforums of virtuele prikborden kan zowel informele als formele informatie worden uitgewisseld. De gebruikers stellen vragen in de virtuele ruimte, de collega's met de nodige kennis geven daarop antwoorden. Discussies rondom producten en diensten leveren daarnaast een bijdrage aan de persoonlijke kennisopbouw en stimuleren tevens innovaties in het bedrijf.

 

Kortom.

De digitale werkplek is niet alleen een kwestie van technologie. Er is ook een bedrijfscultuur nodig die veranderingen als kans ziet, en leidinggevenden die hun medewerkers motiveren tot online-samenwerking. Niet in de laatste plaats is er ook een ruimtelijke omgeving nodig die nog maar weinig te maken heeft met de klassieke voorstelling van kantoor.

 

Vooral de generatie van digital natives vraagt om meer flexibiliteit en zoekt bewust naar werkgevers die rekening houden met hun vraag naar meer vrijheid en moderne communicatie. En zo wordt de digitale werkplek ook in de "war for talents" een steeds belangrijker criterium. Voor de toekomst laat de digitale werkplek nog veel opties open die tot nu toe misschien nog helemaal niet herkend of ontwikkeld werden. Het is een voortdurend veranderend en vooral zichzelf optimaliserend proces dat het arbeidsleven niet voor de laatste keer zal hebben veranderd.

Magazine abonneren!

U krijgt ons magazine met informatie uit de markt en over Wiesner Hager.