Magazine Contact #31 - Magazine - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

Motivatiek(n)ick op afstand. Hoe medewerkers in het thuiskantoor gemotiveerd kunnen worden.

Magazine Contact #31

Wie vanuit huis of onderweg werkt, is minder gemotiveerd dan zijn collega's op kantoor. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van Harper Business, dat in juli van dit jaar in Harvard Business Manager is gepubliceerd. De motivatie is ook het laagst bij de werknemers die geen keus hebben waar ze werken. Een pandemie die miljoenen mensen ertoe heeft gebracht om, althans tijdelijk, vanuit huis te werken, helpt niet bepaald. Want na weken van virtuele samenwerking vanuit het thuiskantoor bestaat het risico dat de motivatie van medewerkers steeds meer afneemt - en daarmee het concentratievermogen en werkefficiëntie.

Innerlijke en uiterlijke motivatie

Om te begrijpen wat ons afremt ​​en wat ons drijft, is het allereerst belangrijk om duidelijk te maken wat motivatie eigenlijk betekent. Motivatie kan worden gezien als de som van de redenen die ons aanzetten tot handelen. Het speelt een essentiële rol of deze redenen van een persoon zelf komen - dus van binnenuit - of dat ze worden geactiveerd door externe prikkels. Men maakt een onderscheid tussen intrinsieke (innerlijke) en extrinsieke (uiterlijke) motivatie. Intrinsieke motivatie is vooral belangrijk bij creatieve en complexe processen, omdat het afhangt van je eigen drive. Om creatieve taken aan te kunnen, is het behalen van het doel meestal voldoende als beloning. Het is anders met extrinsieke motivatie. Hier zijn het de externe beloningen die de motivatie zijn om een ​​doel te bereiken. Dat kan geld zijn of de angst om ontslagen te worden. Hoewel extrinsieke motivatie daarom vaak contraproductief kan zijn in creatieve, oplossingsgerichte taakgebieden, is het wel noodzakelijk voor gestructureerde routinetaken. Als werknemers of hele teams een knik in de motivatie hebben, heeft dit een negatieve invloed op de kwaliteit van het werk en op creativiteit of oplossingsprocessen. Het is dus ook in het belang van het bedrijf om de werkmotivatie hoog te houden.

 

Geef motivatiekillers geen kans.

Wat motiveert medewerkers? In principe kan men aannemen dat de meeste mensen hun werk leuk vinden - ze hebben tenslotte een zelfbepaalde beslissing voor dit beroep genomen. Als de motivatie echter neigt af te nemen na een succesvolle introductie in het bedrijf, duidt dit meestal op problemen in de bedrijfs- en managementcultuur. Er is dus meer nodig dan schijnacties om collega's tevreden te houden. Kortom, het zou vaak gemakkelijker zijn om te stoppen met het demotiveren van werknemers dan om dwangmatig te proberen hen te motiveren.

De volgende vijf typische motivatiekillers zijn bijzonder belastend voor veel werknemers - dit geldt nog meer voor werken op afstand:

1. Zinloosheid

Wie het nut van zijn werk ziet, kan nauwelijks worden gemotiveerd. In het thuiskantoor wordt deze motivatiekiller vaak geïntensiveerd wanneer medewerkers geen feedback meer krijgen op hun werk omdat er geen direct contact is met het bedrijf. Bedrijven hebben de minste kans op dit gevoel als ze met hun medewerkers duidelijke doelstellingen ontwikkelen en samen de successen bespreken. Even belangrijk is het regelmatig te communiceren over de samenhang tussen beslissingen. En dat werkt ook op afstand.

2. De klassieker voor demotivatie bij uitstek: slechte werksfeer

Afgunst, jaloezie of pesten demotiveren medewerkers en schaden de werksfeer enorm. De oorzaak is meestal te vinden in een gebrek aan communicatie. Er is vaak al een gebrek aan respectvolle en attente communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers - ook onderling. Respect en opmerkzaamheid moeten authentiek worden geïllustreerd door managers om ze te verankeren in de bedrijfscultuur. Dit creëert de voedingsbodem voor waardering, teamwork en het gevoel ergens bij te horen. 

3. Verspilling van potentieel

Terugkerende, repeterende taken zonder uitzicht op optimalisatie of wijzigingen maken u traag. Als de (vaktechnische) discussies tussen collega's, die zich meestal spontaan ontwikkelen op het werk, in het thuiskantoor vrijwel geheel weggewerkt worden, dan kom je al snel uit bij het vaak geciteerde “plichtmatig werken”. Ook - of juist tijdens - een pandemie zijn trainingen in de vorm van online webinars de uitgelezen kans om het individuele potentieel te versterken. Daarnaast kunnen intern virtuele kennisruimten worden ingericht met moderne samenwerkingstools, waarin medewerkers technische informatie kunnen uitwisselen.

 

4. Slechte uitrusting

Vaak onderschat, maar een echte motivatiemoordenaar: als de technische basisuitrusting - van IT-apparatuur tot software tot de trage internetverbinding - niet past, verliezen mensen snel de interesse in werken. Als het meubilair niet voldoet aan de ergonomische eisen van een werkplek of het binnenklimaat niet prettig is, kan ook de gezondheid worden aangetast. Veel ziektedagen kunnen worden toegeschreven aan rugpijn, spanning en verkeerd ingestelde aircosystemen. De investeringen in optimale basisuitrusting in de vorm van hoogwaardig meubilair en een moderne IT-infrastructuur zijn zeer laag vergeleken met de kosten veroorzaakt door een gebrek aan prestatiegerichtheid.

 

5. Micromanagement

Onder micromanagement wordt verstaan ​​de slechte kwaliteit van leidinggevenden om zich zelfs in het kleinste werkproces van de medewerkers te mengen. Waarom zou een werknemer de moeite nemen om werkopdrachten gewetensvol uit te voeren als ze voortdurend worden genegeerd of opnieuw worden uitgevoerd? Dit gaat hand in hand met minachting voor de prestaties van medewerkers. Om misverstanden in het team te voorkomen, moet de taakverdeling regelmatig worden gedefinieerd en bijgewerkt. Leg fouten in leerprocessen vast en optimaliseer samen met je collega's werkprocessen.

 

Wanneer architectuur de motivatie verhoogt.

Als de bezetting van de kantoren in de toekomst afneemt door het toenemende afstandswerk in het thuiskantoor, kan de gewonnen ruimte worden omgezet voor innovatief ruimteaanbod. Projectruimtes, creatieve zones en nonchalant ingerichte pauzeruimtes moedigen medewerkers aan om te netwerken, ideeën uit te wisselen en samen processen op gang te brengen. Aantrekkelijk ingerichte kamers maken deel uit van de extrinsieke motivatie. Alleen de vrijheid om zelfstandig te werken aan oplossingen die betekenisvol zijn voor de medewerkers activeert de intrinsieke motivatie en bindt hen aan de ruimte. De rest komt dan vanzelf of, zoals het gezegde luidt: "Werk dat leuk is, is het halve werk!"