motiv: Sezení s úsměvem

Přijít – sednout si – začít: Svět moderní práce klade na výrobky nové nároky. Věci by měly být okamžitě funkční, snadno pochopitelné a využitelné různými lidmi. U kancelářských židlí to znamená, že nikdo nechce trávit čas nastavováním spousty páček, jen aby se konečně pohodlně usadil. Tento trend důsledného zjednodušování se odráží v řadě kancelářských židlí motiv s automatickým rozpoznáváním tělesné hmotnosti.

WH_motiv_01

Otočné židle přinášejí významný ergonomický přínos. V minulosti stanovovaly ergonomické standardy různé normy a předpisy. K dispozici byla celá řada individuálních možností nastavení, jenže ta se bohužel v praxi často nepoužívala nebo používala nesprávně. Společnost Wiesner-Hager proto vyvinula kancelářskou židli motiv s automatickým rozpoznáváním tělesné hmotnosti, která se přizpůsobuje měnící se pracovní situaci a potřebám uživatele. Židle se zaměřuje na klíčové ergonomické požadavky: podporu pasivního pohybového aparátu, odlehčení meziobratlových plotének a aktivaci kardiovaskulárního systému pomocí dynamického sezení.

To, co se ve světě IT označuje jako „využitelnost“, platí i pro kancelářské židle: výrazně zjednodušené používání a intuitivní ovládání namísto četných nastavovacích páček. Mnoho uživatelů nemá čas ani chuť zabývat se jemným nastavováním otočné židle: chtějí prostě přijít, sednout si a začít. Prohlubující se decentralizace práce také znamená, že pracovní místa častěji využívají různí lidé. Nejen z tohoto důvodu by měly být kancelářské židle připraveny k okamžitému použití, aniž by se zapomínalo na ergonomii.

 

Nový přístup k ergonomii: mechanismus twist-balance.

Mechanismus twist-balance židle motiv využívá výhod synchronního mechanismu a zbavuje se složitých běžných mechanismů. Automaticky zjišťuje hmotnost a stačí mu k tomu velmi málo součástí, protože využívá kinetické vlastnosti materiálů. Předepnutá pružina z vysokopevnostního polymerního plastu reaguje na hmotnost těla uživatele, hned jak se posadí: čím větší váze je pružina vystavena, tím větší klade odpor. Automaticky se tak reguluje tlak na opěradlo a vytváří se intuitivní pocit ze sezení. Není nutné žádné jemné nastavení, protože motiv se umí přizpůsobit širokému rozsahu uživatelů od 50 do 120 kg. Stisknutím tlačítka lze opěradlo zablokovat v nejpřednější poloze. Konstrukce mechanismu zajišťuje pružnost opěradla, která podporuje mikropohyby páteře, a tím stimuluje přísun živin do meziobratlových plotének.

 

Koncepce designu, která se zaměřuje na dynamiku sezení a pohodlí:

Z technického hlediska tvoří pružina mechanismu spolu s podpěrami opěradla jakousi svorku, která elegantně spojuje sedák a opěradlo. Zatímco vnější obrys síťového rámu má velmi dynamický design, sedák slibuje vysokou úroveň pohodlí jak po vizuální, tak po hmatové stránce. „Chtěl jsem, aby sezení na židli přinášelo požitek. Pocit pohodlí má být umocněn nejen velkorysým čalouněním, ale také výrazným horizontálním poloměrem. Celkově oblý tvar sedáku kontrastuje se spíše technicky rovnými plochami mechanismu, područek a opěradla,“ shrnuje designový koncept motivu designér Andreas Krob.

Design: Andreas Krob

A new approach to ergonomics: the twist-balance mechanism.

The twist-balance mechanism of motiv exploits the advantages of a synchronous mechanism and dispenses with the complexity of conventional mechanisms. It makes it possible to detect weight automatically with very few, but all the more flexible components by allowing the kinetic forces of the materials to take effect. A pre-tensioned spring made of high-strength polymer plastic reacts to the user's body weight when they sit down: the more weight the spring is subjected to, the greater the resistance. This automatically regulates the pressure on the backrest, thereby creating an intuitive sitting experience. No fine adjustment is necessary because motiv is able to accommodate a wide range of users from 50 to 120 kilos. At the touch of a button, the backrest can be locked in the forwardmost position. The design of the mechanism results in an elasticity of the backrest that promotes micro-movements of the spine, thus stimulating the supply of nutrients to the intervertebral discs.

Design concept that focuses on seating dynamics and comfort:

Technically, the spring of the mechanism together with the backrest supports form a kind of clamp that elegantly connects the seat and the back. While the outer contour of the mesh frame has a very dynamic design, the seat promises a high level of comfort both visually and haptically. "I wanted to create the feeling of enjoyment when sitting in the chair. The feeling of comfort was to be intensified not only by the generous upholstery, but also by the pronounced horizontal radius. Overall, the round shape of the seat is in contrast to the rather technically straight surfaces of the mechanism, the armrests and the backrest," explains designer Andreas Krob, summarising the design concept of motiv.

motiv_s.

The compact office chair motiv_s with its low upholstered back was developed specifically for agile, temporary work settings with different users. The round shape of the seat combined with an oval upholstered back ensures high seating comfort, maximum freedom of movement and active back support even during dynamic position changes and lateral movements. The design of motiv_s plays with charming design references from the history of swivel chairs and combines them with a state-of-the-art mechanical concept for automatic weight detection and adjustment. The compact and homely appearance also makes the chair ideal for use in the home office. 

YouTube je deaktivováno
K využívání služby YoutTube potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Vimeo je deaktivováno
K využívání služby Vimeo potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.
Služba Google Maps je deaktivována
K využívání služby Google Maps potřebujeme váš souhlas. Více informací najdete v našich zásadách zpracování osobních údajů.