Fit v kanceláři - Concept Wiesner-Hager
back

Rychlá cvičení do kanceláře

Fit v kanceláři

Zde jsme pro vás sestavili několik cvičení, která můžete provádět během všedního pracovního dne.

Posilování zad a ramen

Postavte se za svou židli. Tlačte roztažené paže směrem dozadu a položte je na šířku ramen na hranu svého opěradla. Nohy jsou od sebe na šířku kyčlí. Nyní se pomalu pokrčte v kolenou (podřep). Vaše hlava i záda přitom zůstávají v jedné ose. V této poloze setrvejte po dobu 30 až 45 sekund a přitom dál klidně dýchejte.

Boční protažení

Posaďte se vzpřímeně na svou kancelářskou židli, nohy položené na podlaze a roztažené na šířku kyčlí. Stehna a bérce jedné nohy tvoří pravý úhel, druhá noha je vytažená. Aktivně protáhněte sepnutou paži na stranu vytažené nohy. Dýchejte klidně a rovnoměrně a po 30 až 45 sekundách strany vyměňte. Během protahování dbejte na to, abyste nadměrně neprohýbali bederní oblast, vyhněte se i rotaci kolem podélné osy těla.

Vyrovnání napětí

Protáhněte jednu paži nahoru, druhou dolů. Dlaně rozevřete, jako kdybyste chtěli něco odtlačit pryč – takto vytvoříte řetězec napětí. Páteř přitom musí zůstat rovná. V této poloze setrvejte jednou až dvakrát po dobu 30 až 45 sekund. Poté napětí uvolněte, povolte ruce a vyměňte stranu.