časopis Contact #23 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Největší nepřítel inovace: Zkušenost! Jak kvůli zažitému myšlení nevidíme nové nápady.

časopis Contact #23

Zní to paradoxně, ale je to pravda – často nás o ty nejlepší nápady připraví naše vlastní nevědomí, které nás nutí uvažovat v zaběhaných kolejích. Existují však prostředky a techniky, s jejichž pomocí dokážeme navyklé způsoby myšlení odbourat a bez rozpaků se vrhnout do světa nových myšlenek!

Ať už provádíme složitá rozhodování nad rozpočty nebo třeba jdeme na obyčejný nákup potravin, neustále jednáme na základě zkušeností, které každý den čerpáme. Díky naučenému jednání a ustáleným vzorcům chování, které si osvojujeme a tříbíme každý den, máme mnohem snazší život, protože se nemusíme neustále znovu a znovu rozhodovat z čisté vody. Na druhou stranu nás právě tato předpřipravená a rychlá řešení brzdí, pokud se na věc díváme z pohledu potřeby inovativního ducha v rámci celé firmy. Tento fenomén se nazývá mentální nastavení, a již v roce 1942 jej popsal americký psycholog Abraham Luchins. Psycholog Merim Bilalič vysvětluje fungování předpojatostí v našem mozku na základě pokusu se šachy. Ukázal pokusným osobám šachovou situaci a chtěl po nich, aby nalezli nejrychlejší cestu k matu. Zaujalo ho, že jakmile se lidé dobrali určitého řešení, nebyli schopni objevit kratší a snazší variantu. Podle Bilaliče je to tím, že mozek má tendenci začít odpočívat v momentě, kdy nalezne první řešení problému. Kvůli tomu jsme ovšem náchylní přehlédnout potenciálně mnohem efektivnější řešení.

Myslet mimo schémata!

V dnešní době považujeme za velmi důležité, a u firem to platí obzvláště, abychom na trh neustále přinášeli nové koncepty, myšlenky a inovace. Z toho důvodu všechny velké korporace, ale stále častěji také malé firmy, spoléhají na kreativní strategie:

Kreativita je nakažlivá.

Správně propojené nové nápady často vedou ke vzniku úžasných projektů a inovací. Proto je důležité, aby firmy vytvářely prostor pro tyto nové inspirativní myšlenky, a nabízely zaměstnancům možnosti svobodně si vyměňovat názory a rozšiřovat obzory. Mezi klasické prostředky patří zavádění odpočinkových zón či pracovních kaváren, které neslouží pouze pro zpříjemnění pracovního prostředí zaměstnanců, ale také velmi cenným způsobem podporují komunikační toky ve firmě. Prostory pro setkávání a workshopy by měly také oživovat prostředí a prostřednictvím promyšleného a otevřeného designu podporovat živelnost a navazování interakcí.

Kreativita se ráda učí.

S mimořádnou kreativitou se člověk nerodí. Kdokoliv se ji může naučit pomocí jistých kreativních technik. Včlenění těchto technik do každodenního pracovního provozu přináší dlouhodobé benefity. Nejde pouze o zvýšení konkurenceschopnosti. Edward de Bono (1967) před mnoha lety popsal ve své knize „Skutečná kreativita – Rozvoj myšlenek pomocí síly laterálního myšlení“ potenciál vědomého laterálního myšlení prospěšný při hledání inovativních řešení pro rozvoj firmy. Základem je schopnost myslet „laterálně, tedy vědomě odkládat soudy a vykračovat ze zaběhlých myšlenkových vzorců. Jedna z jeho ověřených technik se nazývá „metoda šesti klobouků“, s jejíž pomocí můžeme snadněji přijímat komplikovaná rozhodnutí. Jedná se o jakýsi návod ke skupinové diskusi, kdy každý z účastníků hraje určitou roli, díky čemuž je možná mnohem otevřenější diskuse.

 

Edward de Bono: Metoda šesti klobouku

K této technice potřebujete šest různobarevných klobouků (nebo barevné kartičky, bloky apod.), které symbolizují různé role. Každý klobouk odpovídá určitému způsobu myšlení. Tato metoda podporuje efektivní diskusi tím, že předem neodmítá žádnou perspektivu.

  • Bílý klobouk symbolizuje analytické myšlení: Objektivita, neutralita.
  • Červená znamená subjektivní zkušenosti: Osobní názor, pocity.
  • Černá vyjadřuje kritické myšlení: Pochyby, skepticismus.
  • Žlutá je pozitivní přístup: Příležitosti a scénáře nejlepšího možného výsledku.
  • Zelená představuje kreativitu: Nové myšlenky.
  • Modrá kombinuje všechny „klobouky“ dohro mady, slouží pro sumarizaci myšlenek.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.