časopis Contact #23 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Požadujeme maximum svobody a volného času! Jak nová generace pracovníků v budoucnu obrátí firmy vzhůru nohama.

časopis Contact #23

V roce 2020 se budou poslední zástupci generace babyboomu loučit se svými kolegy a odcházet do důchodu. Pro náboráře a pracovníky oddělení lidských zdrojů nastává nejvyšší čas začít se zaměřovat na novou generaci pracovníků. Zatímco „generace Y“, o které se toho tolik namluvilo, přebírá otěže současnosti, o slovo se navíc hlásí „generace Z“, která má zase úplně jiné požadavky.

Práce by měla být poslání.

„Generaci Y“ se neříká „Generace Proč?“ jen tak pro nic za nic. Její zástupci se totiž neustále ptají po smyslu své práce. Aby jim vydržela motivace pracovat, potřebují svou práci cítit jako poslání. Tito dvacátníci až pětatřicátníci už toho mají ledacos za sebou a nacházejí se nyní zhruba uprostřed svého pracovního života. Požadují flexibilní pracovní dobu, ovšem na oplátku jsou ochotni pracovat přesčas, jestliže práce oslovuje jejich silné stránky, spatřují v ní smysl, a – co je nejdůležitější ze všeho – je baví. Řídí se konceptem vyváženosti pracovního a osobního života a nevidí žádný problém ve směšování pracovního a volného času. V tom se naprosto odlišují od příslušníků generace Z.

Generace Z má vlastní hlavu.

Každý, komu je méně než dvacet let, patří do generace Z. Většina z těchto lidí ještě chodí do školy nebo se vzdělává. Až se tito lidé v blízké budoucnosti vrhnou na pracovní trh, je jistá jedna věc: budou mít vysoké požadavky, které se budou velmi lišit od těch, o něž šlo generaci Y. Generace Z totiž chápe svět úplně jinak, než jak jej chápala generace Y.

Zástupci generace Z se soustřeďují na hodnoty, jako je zdraví a kvalita života. Řídí se heslem „žiješ jenom jednou.“ Touží stejně po svobodě jako po volném času. Směšování pracovního a osobního života je tak pro tuto generaci téměř zapovězené. Namísto toho požadují jasně stanovenou pracovní dobu, která má začátek a konec. Tito noví pracovníci již vyrůstali ve světě internetu, chytrých telefonů a tabletů, jsou neustále online, vyznačují se „mobilním“ životním stylem a jsou neustále dosažitelní. Jako digitální domorodci ve druhé generaci jsou neuvěřitelně důvtipní a dokážou pracovat na několika úkolech současně, zároveň se ale hůře soustředí po delší dobu a nemají příliš vytrvalost.

Y + Z: výdělek není to hlavní!

Je překvapivé, že výše platu nehraje ani u jedné z generací stěžejní roli. Obě generace jsou schopné obětovat část výše příjmů za vyšší pocit uspokojení. Pro generaci Y hraje vyšší roli smysluplnost práce, sebeurčení a radost z vykonávané aktivity, generace Z klade na přední místo, aby jim jejich práce ponechávala dostatek času na jejich koníčky, rodinu a přátele.

Budoucnost pro oddělení HR?

Míra, do jaké můžeme tyto charakteristiky skutečně aplikovat na celou generaci, je samozřejmě sporná, protože každý člověk je jiný, ačkoliv spadá do stejné věkové skupiny a vyrůstal v podobných podmínkách. Určité trendy nicméně vysledovat můžeme. Generace Y touží po samostatné práci a očekává, že jí firma nabídne důvěru, kreativní prostor a více osobní zodpovědnosti. Práci považují za jednu ze součástí života a jsou proto otevření flexibilnějším časovým modelům, které jim umožní pracovat i o víkendu nebo po večerech, pokud na oplátku získají více volného času během týdne. Generace Z pracovní a osobní život striktně rozlišuje. Abychom splnili jejich požadavky, je třeba se s nimi jasně dohodnout a rozhodnout, kdy má být práce hotová. To vše je třeba garantovat a přesně dodržet. V budoucnosti bude pro pracovníky HR a firmy, které budou soutěžit o ty „nejlepší mozky“, klíčové, jak se vyrovnají s požadavkem na individuální pracovní modely. Jedno je však jisté: ať už mladí lidé patří ke generaci Y nebo Z, mají vysoká očekávání provázená značnou sebedůvěrou, díky které se nerozpakují si o svoje požadavky říct. Pro firmy pak tito lidé představují budoucnost a přesně onen duch inovace, který jim zajistí dlouhodobou konkurenceschopnost.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.