Časopis Contact #24 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Budoucnost už dnes. Nový kampus TÜV AUSTRIA s přidanou hodnotou pro zaměstnance, klienty a partnery.

Časopis Contact #24

Na počátku roku získalo 300 zaměstnanců TÜV AUSTRIA nový kancelářský, tréninkový a společenský komplex na jihu Vídně: kampus TÜV AUSTRIA v Brunn am Gebirge. Nová budova se rozkládá na více než 7 300 čtverečních metrech a tyčí se do výšky šesti pater. Rozložení každého podlaží představuje promyšlený tvar s otevřeným designem, jehož vůdčí myšlenkou byla možnost výměny informací a dialogu.

Tato nová budova soustřeďuje čtyři vídeňské pobočky na jedno místo poskytující kanceláře, společenské i vzdělávací prostory. Strategické rozhodnutí tvořilo součást širokého organizačního projektu s cílem optimalizovat a dále rozvíjet zákaznické procesy.

Stefan Pferrer coby projektový manažer TÜV AUSTRIA poslední dva roky dohlížel na proces organizačního rozvoje firmy a na plánování a dokončování nové budovy. Hovořili jsme s ním o nové budově a jeho zkušenostech.

V nové budově jste zatím strávili dva měsíce. Už jste se zabydleli? Jaké jsou vaše první zkušenosti?

Pfefferer: Zabydleli jsme se dokonale – ještě lépe, než jsme zpočátku čekali. Už po několika málo týdnech bylo vidět to nejdůležitější, a sice že jsme se ještě více zlepšili coby tým. Týmovou práci a z ní vyplývající příležitosti nyní přijímáme lépe než předtím.

 

Jak jste k projektu přistupovali? Co bylo potřeba rozmyslet?

Pfefferer: Nové sídlo bylo výsledkem procesu organizačního rozvoje firmy, v rámci kterého došlo ke kompletní reorganizaci TÜV AUSTRIA. Otevřením kampusu TÜV AUSTRIA na začátku roku 2017 jsme úspěšně završili proces změny firmy.

 

Na jaké aspekty nové práce můžeme v TÜV AUSTRIA narazit?

Pfefferer: Kampus TÜV AUSTRIA zosobňuje zákaznický benefit „jeden požadavek, jeden kontaktní partner, jedna adresa“. Celé firemní spektrum služeb spolu s odpovídajícími expertními znalostmi se nyní spojily pod jednu střechu. Znamená to kratší trasy, více komunikace a ještě lepší provádění projektových úkonů. „Vše na jednom místě“ ještě nikdy nemělo pro naše zákazníky tak skutečnou podobu.

 

Jak to bylo s implementací open space? Jakým výzvám jste čelili?

Pfefferer: Teambuilding a následný pozitivní efekt působící na naše zaměstnance a pochopitelně také na naše zákazníky a partnery může působit jedině ve vhodném pracovním prostředí. Právě v tom spočívala výzva: jak navrhnout budovu, která bude dokonale přizpůsobena potřebám více než 300 zaměstnanců a minimálně 12 000 účastníků kurzů, které zde ročně pořádáme.

 

Jakým způsobem jste řešili akustiku a klima či teplotu v open space?

Pfefferer: Kampus TÜV AUSTRIA není výjimečný jenom svojí architekturou, ale také udržitelností. Osvětlení budovy zajišťují inteligentní LED řešení opatřená moderními systémy ovládání. Tepelnou energii zajišťuje nová biomasu využívající EVN elektrárna v nedalekém Mödlingu a Guntramsdorfu, teplota a klimatizace se ovládá zónově pomocí tepelných čidel v každé místnosti. Výška stropů na všech podlažích poskytuje dodatečnou ventilaci. Stěnové absorbery ve společenských a pracovních prostorech (stejně jako v uzavřených přechodových zónách na každém podlaží) zajišťují nezbytné ticho a klid.

 

Existuje nějaký „manuál správného chování“ v open space?

Pfefferer: Ohleduplnost a spolupráce tvoří přirozenou součást naší každodenní práce. Bylo tomu tak odjakživa. V každém případě jsme však vydali malou brožurku konstruktivní týmové práce v kampusu TÜV AUSTRIA. Měla by sloužit jako průvodce spokojeného soužití pod jednou střechou.

 

Zapojili jste do projektu také vaše zaměstnance? Pokud ano, jak?

Pfefferer: Naše vlastní uživatelská skupina zaměstnanců TÜV AUSTRIA ze všech úseků firmy spolu s námi jakožto projektovými manažery se účastnila bezpočtu schůzek probíhajících až do úplného dokončení budovy, během kterých jsme dělali vše pro to, aby se zaměstnanci i zákazníci mohli těšit z příjemného a konstruktivního pracovního prostředí. Výsledkem je atraktivní moderní pracoviště, které je kvalitně osvětlené a klimatizované, má dostatek parkovacích míst na víceúrovňovém parkovišti opatřeném dobíjecími stanicemi pro e-automobily, disponuje přepravou zajišťovanou vlastní kyvadlovou dopravou a samozřejmě v něm najdete moderní tréninkové a prezentační místnosti. Máme tu také kantýnu, pracovní kavárny, velkou střešní terasu a zahradu s jezírkem.

 

Jaký typ prostorových struktur v budově najdeme? Kde se uskutečňují schůze a diskuse?

Pfefferer: Každé patro budovy bylo navrženo jako co nejotevřenější, aby umožňovalo týmovou práci a prolínání dovedností v do té doby nebývalé míře. Schůze a diskuse se konají v nejrůznějších prostorných místnostech. Celé páté patro slouží k diskuzím a funguje také jako setkávací prostor s našimi zákazníky. Na jednotlivých podlažích máme kreativní zóny vybavené akusticky efektivním společenským nábytkem, který umožňuje spontánní setkávání mezi kolegy nebo nabízí možnost na chvíli si odpočinout od svého vlastního pracoviště.

 

Do nové budovy se také přestěhovala Akademie TÜV AUSTRIA. Jak vypadají její místnosti?

Pfefferer: Vše, čím jsme chtěli prospět našim zaměstnancům, se týká také našich zákazníků. I oni by se měli během získávání znalostí nebo následné kvalifikace cítit příjemně. Dosahujeme toho prostřednictvím prostorně navržených moderních seminárních místností, odpočinkových zón, sofistikovaných kulinářských zážitků a atraktivního venkovního prostoru.

 

Jaké byly při zpětném pohledu největší výzvy celého projektu a jaké poučení jste si odnesli? Co považujete za největší úspěch?

Pfefferer: V tak velké společnosti, jako je ta naše, existuje mnoho nejrůznějších zájmů a požadavků, které odrážejí potřeby každodenní práce. Proto bylo nutné víceméně od základu zasadit propojování dovedností v rámci firmy do aktivního denního provozu. K tomu bylo nejen potřeba nést nezbytné know-how a úzce spolupracovat s architekty, staviteli a externími konzultanty, ale také si udržovat od samého počátku neochvějnou víru v dobrý výsledek, která nás neopouštěla až do okamžiku otevření kampusu TÜV AUSTRIA. Podařilo se nám to. Během fáze plánování a stavby jsme se pochopitelně naučili celou řadu věcí. Tyto znalosti a bohaté zkušenosti zúročíme během našeho nového stavebního projektu testovacího centra pro Vídeň a Horní Rakousy.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.