Časopis Contact #26 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Ať jejich myšlenky volně létají.

Časopis Contact #26

Stále více pracovníků se chce samo rozhodovat, kdy, jak a kde budou pracovat. Co nám může taková svoboda přinést a kde leží její hranice? O novém statusovém symbolu práce.

„K čemu je svoboda myšlení, jestliže nevede ke svobodě jednání?“ Irský spisovatel Jonathan Swift pronesl tato slova před více než 300 lety a zdá se, že dodnes neztratila na významu. Nyní jsme – alespoň v našem geografickém prostoru – mnohem svobodnější než kdy jindy v nejrůznějších oblastech; v politice, obchodě, volbě vlastního životního stylu. Zato v pracovním kontextu se dosud s konceptem svobody pohříchu nesetkáváme. Jakkoliv se snažíme poskytnout zaměstnancům příjemné pracovní prostředí a stále dokonaleji budujeme „značku zaměstnavatele“, značná část pracovníků se cítí svému pracovnímu prostředí odcizená. Podle Gallupova institutu pro výzkumy veřejného mínění vnímá 84 % zaměstnanců jen slabé, případně vůbec žádné emoční pouto ke svému zaměstnavateli (zdroj: Gallup Engagement Index, 2015). Jde o skutečně neuvěřitelné číslo.

„Není divu. Naše pracovní prostředí často dává jedinci najevo, že jeho potřeby a touhy nejsou pro společnost důležité,“ pronesl výkonný ředitel americké společnosti pro vybavení kanceláří Steelcase Jim Keane před několika měsíci během rozhovoru pro Harvard Business Manager. „Kdybychom zacházeli se stroji v továrnách tak neefektivně, jako zacházíme se zaměstnanci, akcionáři by se mohli pominout.“ Keanovo řešení? Poskytnout zaměstnancům větší svobodu. „Svoboda je nový statusový symbol. Pokud chcete využít něčí potenciál naplno, musíte mu dát možnost výběru. Lidé potřebují prostor k nalezení svého vlastního pracovního stylu.” Tato myšlenka se netýká pouze designu pracoviště, ale
především musí protínat veškerou firemní kulturu.

 

Motivace díky samostatnosti.

Nejrůznější studie v posledních letech dospěly ke stejnému závěru – kvalitní sociální vazby na pracovišti snižují fluktuaci zaměstnanců. Když v call centru Bank of America zjistili, že jim zaměstnanci příliš často odcházejí, rozhodli se dát jim možnost samostatně si stanovit čas pracovní pauzy. „Jakmile si lidé sami určili přestávku,“ vysvětluje Keane, „mohli si najednou domluvit schůzky s kolegy, se kterými se vidět chtějí. Po nějaké době se vztahy na pracovišti zlepšily a míra fluktuace poklesla.“ Různé stránky svobody nyní zkoumáme i v naší části světa.

„Svoboda znamená také poskytnout jednotlivci určitý prostor k akci, samozřejmě v závislosti na firemní kultuře a pozici zaměstnance v jejím rámci,“ vysvětluje pracovní psycholožka Christine Korak, výkonná ředitelka Agil Gesundheitsmanagement ze Štýrského Hradce. „Pokud můžete jednat samostatně, nést zodpovědnost za své rozhodnutí a rozvrhnout si pracovní den podle sebe, budete šťastnější a motivovanější. To vše zaměstnavateli přinese jen prospěch – z hlediska lepšího zdravotního stavu zaměstnanců, efektivity práce i výrazně vyšší loajality.“ Christine Korak vyžaduje alespoň určitou míru svobody především v oblasti time managementu.

 „Lidé se dělí na skřivany a sovy. Každému z nás vyhovuje jiný denní cyklus – někdo pracuje lépe ráno, jiný večer. Pokud jde o time management, vždy radím poskytnout určitou míru volnosti ve stanovení doby, kdy je třeba podat pracovní výkon.“ Podle psycholožky však nastávají problémy ve chvíli, kdy začne být svoboda bezbřehá a výsledek práce nelze kontrolovat. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na typy pracovních činností, kde je přílišná svoboda přímo na škodu nebo dokonce nebezpečná. Množství poskytnuté svobody zkrátka musíme stanovit v každém případě jednotlivě.

 

Kolektivní management.

Zaměstnavatelé stále častěji nabízejí pracovníkům možnost vybrat si místo výkonu práce. „Pokud chcete být vnímán na pracovním trhu jako atraktivní zaměstnavatel, musíte vašim zaměstnancům poskytnout adekvátně atraktivní prostředí pro výkon práce,“ tvrdí Ewald Stückler, výkonný ředitel vídeňské konzultantské a realizační společnosti Tecno Office Consult. „Sám považuji jisté rozvržení pracovního prostředí a několik variant stylů práce za dnešní standard, i když sám dobře vím, že takový standard není ani zdaleka k vidění všude.“ Například poskytovatel mobilní sítě Drei, součást Hutchison Holdings, nechal zrenovovat kancelářské prostory na Brünner Strasse a rozdělil budovu na několik různých zón. Kancelářské prostory dokonce rozšířili až do zahrady s WiFi připojením, kam umístili dřevěné mřížky, zeleninové záhonky, stojací lampy, venkovní křesílka, dokonce i miniaturní golfové hřiště
„Vždy doporučuji, aby také členové vedení využívali tu míru svobody, kterou poskytují zaměstnancům, a šli příkladem i v tomto smyslu,“ radí Stückler. „Je skvělé, když zaměstnanci vidí svého generálního ředitele, jak si během pracovní pauzy zkouší golfové údery nebo jak k neformálnímu jednání usedne pod strom.“

Známe i pár příkladů, kde svoboda došla až tak daleko, že se rozpadla celá hierarchická struktura a vedení firmy převzali kolektivně zaměstnanci. „Vídeňská společnost Tele Haase, se kterou jsme spolupracovali, více či méně sestává z týmů, které si bez nadřízených organizují sami zaměstnanci,“ tvrdí Bernhard Kern, výkonný ředitel Roomware Consulting GmbH. „Tento koncept se také odráží v rozvržení kancelářských prostorů. Je velmi důležité, aby takto vysoká míra svobody skutečně dané firmě vyhovovala a nebyla jen pozlátkem na oko. V tomto případě jde o win-win situaci a ideální řešení pro obě strany.“ Společnost Heiniho Staudlingera Waldviertler Schuhe ve Schremsu je ještě mnohem svobodnější a progresivnější. Tato firma v současnosti zavádí sociokratickou kancelářskou strukturu. Poslední slovo už nemá šéf jako kdysi, jde spíše o kolektivní rozhodnutí zaměstnanců, kteří mohou nabízet vlastní návrhy, pokud jde o pracovní kulturu a zodpovědnost. Ano a ne tu má stejnou váhu. Jak že to říkal francouzský spisovatel a filozof Jean-Jacques Rousseau? „Svoboda člověka nespočívá v tom, že smí dělat, cokoliv chce, ale že za žádných okolností nesmí být nucen dělat něco, co je proti jeho vůli.“

 

Wojciech Czaja

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.