Časopis Contact #27 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

GET THINGS DONE! Digitální pracoviště: do cloudu rychlostí rakety.

Časopis Contact #27

Co mají společného Bill Gates a císař Vilém II.? Oba byli svědky modernizace, která přinesla radikální změnu společnosti. A oba došli k závěru, že tyto novinky budou mít jen omezený dosah. Zatímco císař Vilém II. předpovídal, že auto coby dopravní prostředek nikdy nenahradí koně, zakladatel Microsoftu věřil, že internet je jenom módní humbuk.

Pokaždé, když mají lidé k dispozici nově vytvořenou technologii, dochází k narušení struktury a ke změně. Jakmile se objevil Internet a mobilní počítačové technologie, fantasticky se rozšířily možnosti korporátní komunikace a spolupráce: od telefonu k videokonferencím, od pošty k e-mailu, od e-mailu ke sdílenému cloudu. Nové formy práce jdou ruku v ruce s postupující digitalizací pracovního prostoru.

 

Ideální digitální pracoviště?

Přeženeme-li to, pak můžeme digitální pracoviště charakterizovat takto: žádné papíry, žádné dráty a žádná kancelář! V praxi taková vize digitálního pracoviště zahrnuje různá řešení, která zvyšují efektivitu procesů, zrychlují a zkvalitňují tok informací a komunikace mezi lidmi. V zásadě jde o otázku ukončení stavu datového zmatku a zpřístupnění pracovně relevantních aplikací a nástrojů produktivity každému a všude. V rámci digitálního pracoviště lze neomezeně rozšiřovat obvyklé pracovní metody. Digitální pracoviště mimo jiné umožňuje zavádět různé prostředky pro spolupráci, jako jsou chaty či výměna komentářů, videokonference či možnost v reálném čase společně pracovat na dokumentech bez ohledu na fyzickou přítomnost pracovníků. Díky elektronickým nástrojům je také možné automatizovat firemní procesy a formou znalostních platforem zavádět metody e-Learningu. Digitální pracoviště by měla poskytovat intuitivní a snadno využitelné pracovní platformy všem zaměstnancům, partnerům a zákazníkům.

 

Vzhůru do cloudu.

Pro všechno výše uvedené má zpracovávání dat v cloudu své nezastupitelné místo: cloud představuje sdílené úložiště, poskytuje výpočetní výkon či potřebný software a zároveň nabízí strukturu pro pracovní procesy. Zaměstnanci v něm mají přístup k veškerým relevantním informacím. Nástroje pro produktivitu a spolupráci umožňují zaměstnancům pracovat na jakémkoliv zařízení z jakéhokoliv místa v jakémkoliv čase. A co je na tom nejlepší: úkoly, projekty či dokumenty je možné zpracovávat společně on-line – pochopitelně nezávisle na fyzické přítomnosti pracovníka. Neefektivní e-mailová komunikace, neplatná data či pracné stahování a nahrávání dokumentů patří minulosti. Propojení dat v cloudu také v ideálním případě zahrnuje zavádění operačních informačních systémů typu ERP nebo CRM.

Tyto systémy pomáhají uživateli v jeho každodenní práci například poskytováním relevantních dat a zároveň běží na pozadí. Pracovník vstupuje na digitální pracoviště prostřednictvím uživatelsky přívětivého portálu, který mu zajišťuje přístup ke všem pro něho relevantním datům. Může se jednat o data týkající se projektů, data určená pracovním skupinám, ale také klientům či partnerům.

 

Řekněte kolegům, na čem právě pracujete.

Nástroje pro spolupráci poskytují zaměstnancům možnost propojení. Na (veřejných) a chatových fórech či virtuálních nástěnkách může probíhat formální či neformální komunikace. Uživatelé mohou ve virtuálním prostoru pokládat dotazy, na které reagují jejich kolegové disponující požadovanou odborností. Takové diskuze týkající se produktů a služeb zároveň rozvíjejí vaši osobní znalostní výbavu a zároveň podporují inovace v rámci firmy.

 

Závěr.

Digitální pracoviště není jen otázka technologie. Vyžaduje také firemní kulturu, která chápe změnu jako příležitost, a manažery, kteří své podřízené k on-line spolupráci motivují. Stejně tak ovšem vyžaduje takové prostorové řešení kanceláře, které klasický kancelářský koncept připomíná jen rámcově.

 

Především generace mladších pracovníků, kterým je digitální prostředí vlastní, vyžaduje mnohem větší flexibilitu a vědomě vyhledává zaměstnavatele, kteří budou brát v potaz jejich touhu po větší svobodě a využívání prostředků moderní komunikace. V tomto ohledu se stává zavádění digitálních pracovišť stále důležitější zbraní ve „válce o talenty“. V budoucnu se budou možnosti digitálního pracoviště stále rozšiřovat i o prvky, o kterých v dnešní době vůbec nemáme tušení nebo které musíme teprve vynalézt. Digitální pracoviště je neustále se měnící a především optimalizující se proces, který zcela jistě bude náš pracovní život měnit i nadále.

 

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.