Časopis Contact #28 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

New Work: New Break. Jak architektura přetváří podobu odpočinkových prostor.

Časopis Contact #28

„Někdy potřebujete pauzu, abyste uviděli věci jinak.“ Takový a mnohé další citáty často zdobí kalendáře vyvěšené v kancelářích. Zaměstnanci ovšem často netuší, kolik pravdy se v takových „frázích k zamyšlení“ ve skutečnosti skrývá.

Pauzy představují důležitý a podstatný prvek udržení motivace. Pokud pravidelně dopřáváte svému tělu a mysli trochu klidu a dobíjíte tak svoje baterie, budete se lépe soustředit a nehrozí vám mentální křeč. Proto koukejte vstát od stolu! Jenže pokud jste to právě udělali, dost možná narážíte na častou potíž – nemáte vlastně kam jít. Ukážeme vám pár příkladů, jak do prostorového designu vašeho pracoviště včlenit také prostor na regeneraci.

Z odpočinkové místnosti vznikla kavárna.

Z klasických odpočinkových místností se často stávají pracovní kavárny poskytující klidný kout pro odpočinek a sociální interakci. Pracovní kavárny si obecně čím dále více nacházejí cestu do návrhů interiérové architektury a prostorového rozvržení. Jsou to místa, kde můžete v klidu poobědvat s kolegy, odpočinout si a vypít si v klidu kávu.

Taková pracovní kavárna doplněná o barové pulty a čajové ostrůvky ztrácí auru klasického odpočinkového prostoru. Nejlepších výsledků dosáhnete, využijete-li vlastnosti existujícího prostoru a individuálně jim přizpůsobíte i nábytek. Různé zástěny a předěly vytvářejí soukromí, představují estetický prvek a poskytují také tolik potřebný prostor pro skladování věcí.

V pracovních kavárnách také zaměstnanci často vykonávají různé příležitostné práce. Mnohým lidem rušnější prostory jako kavárny a restaurace vyhovují, protože se v nich dokáží více uvolnit a lépe se jim soustředí.

 
© Fill Gurten: Client: Fill Gurten – www.fill.co.at
Architektura: Matulik – www.matulik.at; Foto: www.raumpixel.at

Kantýna: prostor pro každého.

Kantýna není žádný nový vynález, ale i ona představuje důležitý prostor pro regeneraci. Především větší společnosti poskytují zaměstnancům cenově dostupné jídlo ve svých vlastních restauracích. Kromě primární „výživové“ funkce kantýny také přispívají k relaxaci a podporují sociální komunikaci. Párky a brambůrky už dnes ovšem nestačí. Především mileniálové požadují udržitelně produkované a zdravé jídlo. Na kvalitě jídla, designu prostoru a uspořádání nábytku v kantýně se zkrátka pozná, jak moc si společnost svých zaměstnanců váží.

Ovšem kantýna toho může nabídnout ještě mnohem více: flexibilní jídelna může snadno posloužit pro zaměstnanecké akce, školení či dokonce prezentace. Pokud dobře zvolíte barvy, materiály, osvětlení, klima a nábytek, může ze strohé kantýny najednou vzniknout víceúčelový prostor plný života.

 

Klíčové jsou přechodové zóny.

Mizerně osvětleným přechodovým zónám a různým koutům kancelářských budov jsme dlouho nevěnovali pozornost. Té se jim ovšem v moderním plánování kanceláří dostává vrchovatě. V takových zónách mohou vznikat vynikající setkávací prostory, jejichž uvolněná atmosféra podněcuje ke spontánní výměně myšlenek. Zaměstnanci ovšem někdy až příliš preferují pohodlí před efektivitou. Studie nicméně dokládají opak: atraktivně navržené prostory pro „náhodná“ setkávání přinášejí v průběhu pracovního dne jednoznačně pozitivní efekty. Rychlé neformální výměny myšlenek s kolegy mohou vést ke značně zvýšené produktivitě.

Při navrhování přechodových zón se fantazii meze nekladou. V závislosti na prostorových možnostech se z takových míst mohou stát společenské haly, odpočinkové kouty nebo herní místnosti s houpačkami a stolním fotbálkem. Ať už je jejich výsledná podoba jakkoliv nekonvenční, jejich hlavním cílem je provázat mezi sebou zaměstnance. Vhodná architektura interiéru může vznik takové uvolněné neformální atmosféry značně podpořit.


© Ford Company UK

Zahrada pro aktivity a venkovní schůze.

Možnost pobytu venku v přírodě má značný vliv na naši životní pohodu. Studie institutu Interface provedená mezi evropskými zaměstnanci potvrdila, že po začlenění přírodních prvků do pracovního prostředí vzrostla produktivita o zhruba 13 %. Také proto firmy a architekti stále častěji do svých návrhů zařazují také venkovní prostory. Zahrada s různými krajinnými prvky je ideální prostředí pro pohybově orientované volnočasové aktivity a také pro schůzky konané za chůze. Pokud se daná budova nenachází uprostřed zeleně, může takto posloužit třeba terasa nebo zimní zahrada. Konec pracovního dne nebo závěrečná fáze schůze se tak může klidně konat v architektonicky vhodně pojatém venkovním prostředí, kde se střídají klidnější a živější kouty.

Nová práce vyžaduje také nové přístupy k regeneraci. Neustálou dosažitelnost pracovníků je třeba vyvážit možností uchýlit se někam, kde si můžete od všeho odpočinout. V neustálém tlaku na aktivitu a výkonnost nesmíme zapomínat ani na chvíle pauzy a odpočinku.


© Regnauer Fertigbau & Co. KG, Vitalbüros Seeon-Seebruck

Regenerační prostory bychom zkrátka měli považovat za odraz firemní kultury. Dáváme jimi okolnímu světu najevo zhruba tohle: Podívejte se, kolik práce jsme si dali s odpočinkovými zónami; to protože nám na našich zaměstnancích, klientech i hostech tolik záleží. Odpočinkové zóny v každém případě nesmí zapomínat na jednu věc – musí se snoubit s firemní kulturou, jinak budou působit neupřímně a nikdo v nich nebude chtít trávit čas.

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.