Časopis Contact #29 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Kultura v kanceláři, prostor pro zaměstnance Návod na siestu a hraní kulečníku.

Časopis Contact #29

Firemní kultura, to zní báječně! Dopřejme našim zaměstnancům prostor, kde se budou hlavně dobře bavit! Ale pozor: tak jednoduché to není. Prostorové řešení musí být vždy v souladu a dokonale vyladěné s duchem firmy.

Většina návštěvníků Thajska má adresu Chaeng Wattana spojenou s nepříjemnými zážitky. Dlouhá ulice v severní části Bangkoku pulzuje nervozitou; tady totiž sídlí ministerstvo zahraničí, kde se udělují víza, pracovní povolení a povolení k pobytu. Lidé tu v čekárně obvykle stráví několik hodin.

 

Už několik měsíců si tu však nekonečné čekání můžete trochu urychlit – a to doslova. Ve druhém poschodí obrovské budovy Ratthaprasasanabhakti najdete kryté atrium tvořící rozlehlý prostor pro veletrhy a podobné události, včetně 412 m dlouhého běžeckého oválu se třemi drahami. Piktogramy na zemi vám pomohou zvolit požadovanou rychlost: chůze, jogging, běh. Díky mobilní aplikaci si můžete stopnout, změřit a uložit naběhanou vzdálenost. Na informačních obrazovkách podél trati vidíte svoje jméno.

Oficiální název této instalace zní „Sky Running“. Jedná se o jeden z nejméně obvyklých a zároveň mediálně atraktivních projektů bangkokského developera Dhanarak Asset Development. Důležité je také to, že běžecká dráha není určena pouze zaměstnancům úřadu, ale k dispozici je také zákazníkům a žadatelům. Přivítají tu vlastně každého, kdo si raději dopřeje pár koleček v klimatizovaném prostoru, než aby pobíhal po ulicích velkoměsta zamořeného výfukovými plyny. 

 

Prostor jako příslib

 

„Fantastický projekt,“ říká Martin A. Ciesielski, který v roce 2017 založil v Berlíně „School of Nothing“ (Škola Ničeho), jíž dnes předsedá coby Ředitel Ničeho. Zabývá se firemními konzultacemi, sociálními prototypy a výcvikem kompetencí pro digitální leadership. „Takové v jistém smyslu exotické kancelářské vymoženosti nicméně musí vždy ladit s firemní kulturou dotyčné společnosti. Pokud tomu tak není, pak všechny ty běžecké dráhy, stolní fotbálky, hamaky, palandy nebo kulečníky dříve nebo později vedou leda tak ke zvýšení tenze v pracovním týmu.“ V některých ohledech lze podle Ciesielského podobné vychytávky a prostorové výstřelky chápat jako určitý příslib. „Kulečník v kanceláři napovídá, že půjde o pohodovou firemní kulturu, kde je naprosto v pořádku dát si během dne na chvíli oraz a soustředit se na kutálení koulí po stole. Pokud však firemní kultura takový zhmotněný manifest nedokáže obsáhnout i ve skutečnosti, plán selhává. Takové věci jsou potom jen naoko, což v konečném důsledku přinese více škody než užitku.“

Bernhard Kern, výkonný ředitel Roomware Consulting GmbH, také varuje před kladením důrazu na zábavu na úkor autenticity: „Rozhodně existují firmy, kde je vhodné pořizovat běžecké dráhy, tělocvičny, skluzavky, gondoly nebo kuchyňky vyzdobené graffiti od pouličních umělců. Rozhodně však varuji před využíváním takových prvků coby marketingového nástroje či falešného brandingu zaměstnavatele. Prostorové řešení musí vždy vycházet z ducha firmy. Napřed kultura, teprve poté prostor.“ Platí to také pro prostorové uspořádání v rámci openspace řešení a politiky čistého pracovního stolu. Vnímatelný rozpor mezi prostorem a kulturou nakonec podle Kerna vždy vede ke konfliktům.

 

Slovník siesty

 

„Pracovní prostory jsou v zásadě obytné prostory. Odehrává se v nich každodenní život, který považujeme za privátní,“ píše emeritní sociální psycholog a bývalý ředitel berlínské Vysoké školy ekonomické a právní Peter Heinrich ve svém slovníku mikropolitiky vydaném nakladatelstvím Springer. „Hodiny, které trávíme na pracovišti, tvoří součást života, jehož kvalita závisí také na důležitosti, jakou firma klade na podobu pracovního prostředí. Platí to jak o prostorově fyzické úrovni, tak prostředí sociální komunikace.“ Z tohoto hlediska je třeba pozorně dbát na charakter poskytovaného pracovního prostředí – zda nabízí prostory pro týmovou práci, centrální zónu plnou života či tiché místnosti pro soustředěnou práci nebo třeba vykonávání náboženských úkonů.

Architekt Michael Anhammer, partner vídeňské kanceláře Franz&Sue, to vše zažil na vlastní kůži. Dvě samostatné kanceláře jménem Franz a Sue se během krátké doby spojily v jednu firmu o 50 zaměstnancích. V nové obytné a kancelářské budově Stadtelefant v Sonnwendviertelu, rozsáhlé a stále expandující oblasti za vídeňským hlavním vlakovým nádražím, vytvořil Franz&Sue dvouposchoďovou architektonickou kancelář s mezaninovou arénou, konferenčními kójemi, stoly pro práci ve stoje, dvěma balkony, rozlehlou terasou, a dokonce dvěma sklápěcími palandami nad sebou připomínajícími klasická lůžka ve spacích vagónech. Nové kanceláře jsou v provozu od začátku roku.

„Vytvořili jsme prostorovou nabídku a měli za to, že odpovídající kultura mezi našimi zaměstnanci vznikne neformálně a jednoduše sama od sebe,“ říká Anhammer. Jenže se ukázalo, že věci, které hladce fungují v rámci malého týmu, vyžadují v kanceláři s 50 zaměstnanci určitá pravidla a že bez komunikace ze strany řídících pracovníků to nepůjde. „Během prvních týdnů naši zaměstnanci nevěděli, zda a jak mohou námi vytvořené odpočinkové prostory využívat. Během té doby jsme vytvořili formát s názvem High-Five, který se koná jednou za čtyři až šest týdnů a během nějž se pět partnerů setkává s pěti zvolenými zástupci týmu. Společně pak rozvíjíme kvalitu naší kanceláře a organizační kulturu. Takové v jistém smyslu orální historii s prostorem pro vyjednávání dáváme rozhodně přednost před striktním a kvantifikovaným souborem předpisů.“

 

Jasně formulovat cíle

 

Takové procesy jsou životně důležité pro jakoukoliv změnu v rámci firmy, potvrzuje Sabine Zinke: „Prostorový model musí vždy jít ruku v ruce s definicí nebo se změnou kulturního, technického či ekonomického modelu,“ tvrdí ředitelka pro oblast byznysu „Changing Worlds of Work“ vídeňské konzultační společnosti M.O.O.CON. „Čím přesněji formulované cíle, tím lépe! Není nic kontraproduktivnějšího, než prázdná dutá marketingová slova, jejichž obsah jsme si pořádně nepromysleli.“ Vše výše uvedené se vztahuje k trendům jako flexibilita, agilní práce a transparentní komunikace.

 „Rozhodně doporučuji pořádně promyslet následky a interakce,“ říká Zinke. „Jestliže hodláme vzít střednímu managementu jejich individuální kanceláře a přesunout je mezi ostatní pracovníky v openspace, musíme se zeptat: jaký vliv to bude mít na každodenní práci? Jak se změní komunikační procesy? A co můžeme udělat, aby zaměstnanci takovou změnu nevnímali jako snahu vidět jim neustále pod prsty?“ Vše výše uvedené je třeba dobře komunikovat, projednat a shodnout se – například v rámci pravidelně svolávaných víceúrovňových rad.

 

Soustředit se na ducha

 

Jens Kapitzky dobře ví, že v případě takových rad či strategických workshopů je vždy dobré dívat se za kulisy. Jens Kapitzky od roku 2010 do roku 2015 vedl nakladatelství Österreichischer Bundesverlag a dnes ve Šlesvicko-Holštýnsku provozuje společnost Metaplan-Akademie, která se specializuje na organizační konzultace. „Prostorová a firemní kultura může existovat v nádherné harmonii. Musíte ale hledat dost hluboko,“ říká Kapitzky. Vysvětluje to zcela bez příkras: „V každé organizaci najdeme tři úrovně – co se vystavuje na odiv, formální stránku a neformální stránku. To, co se vystavuje na odiv, nevnímejte! Tady většinou najdete akorát naivní prázdné výrazy, jimiž společnost vychvaluje sama sebe pro účely marketingu. Stojíte-li o udržitelnou změnu, musí proběhnout na formální i neformální úrovni. Funguje to jedině tehdy, když propojíte touhy a osobní zvláštnosti zaměstnanců s duchem firmy – tím mám na mysli všechno, co každá dotčená osoba cítí a ví, aniž by to bylo kdekoliv napsáno.“

Podle studie Gallupova institutu provedené v loňském roce se ukázalo, že 71 procent Němců svou práci vykonává akorát v takové míře, jak je jim předepsáno. 14 procent dokonce tvrdí, že už se od svého zaměstnavatele mentálně odpojili. Jde o zcela alarmující čísla. Je třeba okamžitě něco podniknout.

 

 

Wojciech Czaja

Odebírejte náš časopis!

S naším časopisem budete mít pořád přehled.