ČASOPIS CONTACT #31 - Časopis - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Moderní kreativní prostory. Jak podporují kreativní potenciál.

ČASOPIS CONTACT #31

Kreativitu nelze omezovat! Můžeme ji však podpořit. Například těmi správnými lidmi a inspirující atmosférou. Zároveň musíme podporovat firemní kulturu, která kreativitu umožní.

Kreativita je především lidská schopnost přistupovat k věcem neotřele. Rozvíjet nápady a stimulovat nové přístupy, zkrátka: jakmile se někomu v hlavě rozsvítí, probudil se jeho kreativní potenciál. Prostorové řešení představuje klíčový faktor kreativity: v pozitivním i negativním smyslu. Bernhard Kern, výkonný ředitel konzultantské společnosti Roomware, si již několik posledních let všímá, že se prostorová řešení kancelářských budov mění ve prospěch kreativních nároků: „Zatímco klasické kanceláře pojímané jako pracovní buňky nebo velké společné kanceláře rychle ztrácejí význam, zaznamenáváme nárůst coworkingových jednotek umožňujících prostorová řešení v širokém organizačním či kreativním měřítku. Hlavním cílem je podporovat vysokou kvalitu kreativní společné práce.“ Kern dokonce spatřuje v pandemii koronaviru prvek, který dodává takovému přechodu ještě větší energii: „Práce z domova už s námi zůstane. Znamená to, že s ohledem na odlišnosti mezi firmami a odvětvími zůstane v průměru 10 % až 20 % kancelářského prostoru nevyužito a bude se hledat jeho nová funkce. Vzniknou nové inspirativní prostory pro projektovou práci, workshopy, brainstorming a strategický rozvoj.“

Co může poskytnout kreativní prostor? 

Neexistuje žádný ideální mustr kreativního prostoru, protože kreativní svoboda nezná hranic. Existují však jisté standardy, které by měl kreativní prostor splňovat z hlediska rozvíjení nápadů, formování projektu, práci ad-hoc svolaného týmu. „Z kreativního prostoru vyzařuje dynamika a mobilita. Má inspirující, vtahující, uvolňující vliv – tvoří svobodný prostor bez nátlaku. Můžete v něm pracovat v nejrůznějších pozicích: vsedě, vestoje či za chůze. K tomu přispívá zvolený nábytek. Přičtěme také různá mediální řešení, od flipchartu přes flexibilně využitelné stěny po multimediální vybavení, díky němuž můžeme přizvat účastníky pomocí vzdáleného přístupu. Důležitými základními faktory je také kvalitní akustika a příjemné vnitřní klima. Navazující prostory jako kuchyňka či přípravna nápojů musí ležet v blízkém dosahu či přímo v místnosti,“ shrnuje Bernhard Kern, co mají mít kreativní prostory společného.

Kreativní zóny namísto individuálních místností.

Stále více firem nechápe kreativní prostor jako jednu oddělenou místnost; pro kreativní práci vyčleňuje celé zóny, v nichž zavádí odpovídající řešení. Projektová manažerka společnosti Roomware Christina Paschová nám představila dva své projekty, pro něž je tento zónový model charakteristický.

Servisní společnost IKT Linz má na starosti veškerou informační a komunikační technologii města Linec. Uprostřed tradiční struktury silně orientované na kancelářské buňky najdeme otevřenou kreativní a setkávací zónu. „Rozdělili jsme ji na tři části: prostor pro každodenní nahodilé schůzky, kam jsme umístili schodišťové stupně umožňující sezení. Tento prostor lze posuvnými stěnami propojit s halou pro pořádání workshopů. Tyto dvě místnosti dohromady tvoří tzv. arénu. Třetí prostor je navržen jako otevřená pracovní kavárna, která neslouží pouze k regeneraci, ale lze ji také zahrnout do kreativního procesu. Tyto prostory lze kdykoliv dát k dispozici projektovým skupinám různé velikosti.“

Toto východisko se opakuje i v dalším jejím projektu, „Next Horizon Lab“ rakouského TÜV. Jedná se o coworkingový prostor, v němž se expertní a praktické zkušenosti propojují s vizionářským přístupem. „Jednotlivé prostory oddělují akusticky efektivní prvky. Lze si je pronajmout pro workshopy, konference či projektovou práci. Snadno je lze využívat také pro soustředěnou práci coby tiché zóny či prostory pro neformální výměnu myšlenek. Neomezující interiérový design, široká škála typů nábytku a mobilní mediální vybavení poskytují tu nejvyšší možnou flexibilitu využití,“ shrnuje Paschová klíčové vlastnosti projektu.

Inflace kreativity.

Christian Schuldt, autor „Zukunftinstitutu“, ve studii „Svobodná kreativita“ zabývající se současnými trendy poukazuje na inflační důsledky víry v kreativitu. Podle něho je moderní podnikání doslova posedlé touhou uchopit kreativní potenciál metodicky efektivními postupy. Tvrdí, že přílišná metodická fixace na kreativitu může být dokonce „kontra-kreativní“. Mnohem důležitější je uvolněný přístup firmy k realizaci kreativního potenciálu a uvědomování si základních kreativních schopností lidských bytostí. Znovu platí: kreativitu nelze omezovat!