Ekologická bilance - UDRŽITELNOST - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Ekologická bilance

S ohledem na provoz a produkty

Již od roku 1992 společnost WH každý rok provádí bilanci vstupů a výstupů. Pro obchodní rok 2009/10 byla poprvé sestavena úplná provozní ekologická bilance podle EN ISO 14040 s kvantitativním odhadem účinků na životní prostředí v mezích cradle to gate. Byly zkoumány účinky celého podniku ve všech výrobních lokalitách.

Tato data slouží jako podklad pro zpracování ekologické deklarace produktu podle ISO 14025. Takzvané EPD (Environmental Product Declarations) certifikuje TÜV Austria.

Provozní ekologická bilance

U provozní ekologické bilance jsou zkoumány vlivy na životní prostředí způsobené aktivitami firmy a sítě jejích subdodavatelů. Ve věcné bilanci se nejprve zjišťují veškeré materiální, energetické a elementární toky – takzvaný vstup. Závod pak opouštějí produkty, odpady, emise a odpadní teplo představující výstup. Za důležité kritérium jakosti věcné bilance je považován rozdíl mezi součty vstupů a výstupů. Čím menší je odchylka, tím rozsáhleji a přesněji byla věcná bilance provedena.

 

Odhad účinků se provádí podle vědeckého postupu CML (metody faktorů působení). Analyzovány a vykazovány jsou následující účinky na životní prostředí: skleníkový efekt (GWP), potenciál úbytku stratosférické ozónové vrstvy (ODP), potenciál tvorby letního smogu (POCP), potenciál okyselení půdy a vody (AP), potenciál přehnojení půdy a vody (NP) a úbytek abiotických zdrojů (ADP).

 

 

Vedle materiálů a jejich množství se musí zjistit a bilancovat i toky energií.Ekologická bilance vztahující se k produktům

Ekologická deklarace produktů

 

Ekologické bilance vztahující se k produktu jsou znázorňovány ve formě ekologických deklarací produktů, takzvaných Environmental Product Declarations, stručně EPD. Audit postupu pro výpočet požadovaných dat každý rok provádí TÜV Austria a soulad se systémem potvrzuje certifikátem podle ISO 14025.

 

Ekologické deklarace produktu sledují celou životní dráhu produktu v rozmezí od získávání surovin až po likvidaci. Přitom jsou vedle zatížení řetězce subdodavatelů a pozdější likvidace rozvrhovány na jednotlivé produkty i účinky na životní prostředí uvedené při provozní ekologické bilanci podle původců.

 

Postup vyvinutý společně s vědci v oblasti ekologie dovoluje u každého libovolného produktu a všech jeho nespočetných variant generovat EPD jedním stisknutím knoflíku za pomoci programových algoritmů implementovaných do systému SAP. Tyto rádi poskytujeme na přání svým zákazníkům a zájemcům jako kritérium pro rozhodování o koupi. 

V ekologických deklaracích produktů se vykazují následující kategorie působení:

 

Indikátory věcné bilance

 • Potřeba primárních energií (neobnovitelné)
 • Potřeba primárních energií (obnovitelné)
 • Využívání vody
 • Skrývka
 • Komunální odpady
 • Zvláštní odpady

 

 

Kategorie účinků na životní prostředí

 • Skleníkový efekt (GWP, Global Warmin potential)
 • Zničení stratosférické ozónové vrstvy (ODP, Ozone depletion potential)
 • Tvorba letního smogu (POCP, Photochemical ozone creation potential)
 • Okyselení (AP, Acidification potential)
 • Přehnojení (NP, Nutrifikation potential)
 • Těžba neobnovitelných nerostných zdrojů (ADP, Abiotic depletion potential)

 

Příklad ekologické bilance vztahující se k produktu


Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!