Milníky - UDRŽITELNOST - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Milníky

Na cestě k trvalosti

2016
Opatření: Energeticky úsporná rekonstrukce budov - tepelná izolace plochých střech výrobních hal
Efekt: Snížení spotřeby tepla
Opatření: Energeticky úsporná rekonstrukce budov - výměna oken ve výrobních halách
Efekt: Snížení spotřeby tepla
2015
Opatření: Rekonstrukce přívodu stlačeného vzduchu a instalace systému řízení stlačeného vzduchu
Efekt: Úspora elektrické energie
2014
Opatření: Využívání odpadního tepla v oblasti ošetření povrchu práškováním
Efekt: Úspora tepelné energie
Opatření: Optimalizace energií ve výpočetním středisku (virtualizace serveru)
Efekt: Úspora elektřiny
Opatření: Energetická sanace administrativní budovy v traktu 2
Efekt: Úspora tepelné energie
2013
Opatření: Modernizace vytápění v hale ve výrobě ze dřeva
Efekt: Úspora tepelné energie
Opatření: Zavedení podnikového systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
Efekt: Zlepšení zdraví a dobrého pocitu na pracovišti
2012
Opatření: Výměna jednotlivých nákladních automobilů z firemní flotily za nákladní automobily dle normy Euro 5
Efekt: Snížení spotřeby paliva, jakož i emisí výfukových plynů a hluku
Opatření: Zabudování větracího zařízení se zpětným získáváním tepla
Efekt: Úspora tepelné energie
Opatření: Výměna dílů pneumatického zařízení za energeticky úsporné kompresory odpovídající nejmodernějším standardům
Efekt: Snížení spotřeby energií
Opatření: Proces certifikace podle ISO 14025 k automatickému generování ekologických bilancí produktů (EPD III)
Efekt: Absolutní transparentnost a možnost srovnání účinků na životní prostředí, které vznikají při výrobním procesu
Opatření: Energetická sanace administrativní budovy
Efekt: Úspora tepelné energie
Opatření: Certifikace procesu podle ISO 14025 ke zhotovení deklarací produktů ohledně životního prostředí - EPD typ III
Efekt: Zveřejnění účinků na životní prostředí vyplývajících ze sériových produktů společnosti Wiesner-Hager ve formě dokumentů EPD typ III
2011
Opatření: Zhotovení EPD podle typu II Automatizovaná ekologická bilance všech produktů společnosti Wiesner-hager s podporou SAP
Efekt: Pomoc zákazníkům a architektům při rozhodování o koupi
2010
Opatření: Zhotovení první provozní ekologické bilance
Efekt: Analýza účinků podniku na životní prostředí v rozsahu od získávání surovin až po bránu závodu (cradle to gate).
2009
Opatření: Zařízení pro předběžné ošetření kovových dílů trojnásobnou kaskádovou mycí technikou
Efekt: Redukce spotřeby vody a výskytu odpadních vod
2008
Opatření: Přestavba provozu vysokozdvižného vozíku z nafty na elektropohon
Efekt: Redukce emisí odpadních plynů a hluku v areálu závodu
2007
Opatření: Zavedení systému řízení energií
Efekt: Redukce spotřeby elektřiny, stlačeného vzduchu a tepla
2005
Opatření: Modernizace zařízení pro práškování díky instalaci systému pro rychlou výměnu barvy
Efekt: Redukce ztrát Overspraye
2002
Opatření: Nahrazení lepidel na čalounění obsahujících rozpouštědla materiály rozpustnými ve vodě
Efekt: Snížení emisí rozpouštědel
1999
Opatření: Zavedení systému managementu životního prostředí s certifikací podle ISO 14001
Efekt: Harmonizace systému managementu životního prostředí se systémem managementu jakosti ISO 9001
1998
Opatření: Instalace zařízení na odsávání hoblin s variabilním regulovaným výkonem odsávání
Efekt: Vysoká úspora elektřiny a tepla, snížená prachová zátěž díky vylepšeným stupňům odlučování
1996
Opatření: Zavedení systému managementu životního prostředí podle EMAS
Efekt: Integrace a systematizace ekologických aktivit podniku, zlepšení prevence před poruchami
1995
Opatření: Instalace moderního automatu na lakování ploch se zpětným získáváním Overspraye
Efekt: Zmenšení spotřeby laku a výskytu kalu z laku
Opatření: Přestup na UV-lak ředitelný vodou při lakování dřeva
Efekt: Téměř úplné odstranění emisí rozpouštědel
Opatření: Instalace zařízení na zpětné získávání laku prostřednictvím ultrafiltrace při lakování židlí
Efekt: Úspora surovin u laku, odpadnutí pevných odpadů (kal z laku)
1992
Opatření: Instalace centrálního zařízení na úpravu odpadních vod pro anorganicky zatížené odpadní vody (z kovovýroby)
Efekt: Minimalizace zatížení odpadních vod škodlivinami
Opatření: Zohlednění ekologických kritérií při vývoji produktů
Efekt: Úspora surovin díky očištění produktů, řízení oběhu materiálů díky druhově čisté možnosti třídění
Opatření: První sestavení bilance vstupů-výstupů
Efekt: Zprůhlednění energetických a materiálových toků. Odhalení plýtvání
1991
Opatření: Přechod od mokrého lakování na práškování v kovovýrobě
Efekt: Úspora surovin díky zpětnému získávání Overspraye, odpadnutí emisí rozpouštědel

Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!