Politika životního prostředí - UDRŽITELNOST - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Politika životního prostředí

Naše zásady k ochraně životního prostředí

Naší politikou životního prostředí definujeme zásady jednání pro všechny naše podniky. Platí závazně pro všechny pracovníky ve všech našich lokalitách. Přírodu a lidskou společnost chápeme jako součást globálního ekosystému,

jehož rovnováha musí být za všech okolností zachována. Jako ekonomický podnik přebíráme svou odpovědnost k trvalému uchování přírody.

Zásady politiky životního prostředí

Na základě těchto východisek sledujeme následující zásady:

   

  • Jednáme trvale, aby i následující generace našly podmínky, jaké nacházíme a očekáváme dnes. Ochranu životního prostředí považujeme za záležitost existenciálního významu.
  • Vedení podniku tyto směrnice politiky životního prostředí pravidelně kontroluje a přezkoumává, vytváří procesy k účinné realizaci v podnikové praxi a poskytuje potřebné prostředky.
  • U všech pracovníků a pracovnic posilujeme osobní vědomí odpovědnosti za životní prostředí a zaměřujeme jejich pohled na možné ekologické zátěže způsobené naší podnikatelskou činností a našimi produkty.
  • Zavazujeme se k zachovávání systému managementu životního prostředí a podrobujeme se běžné kontrole nezávislými znalci.
  • Na ochranu našich pracovníků, sousedů a zákazníků i na ochranu životního prostředí obecně neustále snižujeme nebezpečí a rizika při výrobě, distribuci, používání, recyklaci a likvidaci našich produktů. Bereme vážně otázky a pochybnosti veřejnosti ohledně aktivit našeho podniku a konstruktivně se jimi zabýváme.

      

  • Aktivně informujeme veřejnost o vlivu naší činnosti na životní prostředí. Zákazníky informujeme o bezpečném užívání, recyklaci a likvidaci našich produktů. Neustále pracujeme na rozšiřování našich vědomostí o možných účincích produktů, výrobních procesů a jejich ekologických aspektů na člověka a životní prostředí.
  • Zavazujeme své dodavatele k dodržování námi požadovaných bezpečnostních, zdravotních a ekologických standardů. Se zdroji zacházíme šetrně.
  • Zákonná a řádná politická ustanovení chápeme jako minimální požadavky a ve všech lokalitách usilujeme o ještě vyšší míru bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.
  • Přijímáme odpovědnost vůči společnosti - veřejnosti, našim obchodním partnerům a obzvláště našim pracovníkům.

   

 Váš Markus Wiesner

 

Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!