UDRŽITELNOST - UDRŽITELNOST - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

UDRŽITELNOST

Přihlášení k aktivní politice životního prostředí

Dávno před aktuální diskusí o klimatických změnách a nedostatku zdrojů společnost Wiesner-Hager konstatovala nutnost trvale udržitelného vývoje. Od poloviny 80. let 20. století společnost Wiesner-Hager systematicky analyzuje a postupně řeší otázky vlivu své činnosti na životní prostředí. Základem je naše přihlášení se k aktivní politice životního prostředí. Zakotvení zásad politiky životního prostředí a zavedení systému managementu životního prostředí nejdříve podle EMAS a později podle ISO 14001 položily milníky na naší cestě k trvale udržitelnému rozvoji. Od roku 2010 sestavujeme celopodnikové ekologické deklarace podle ISO 14040 a od roku 2012 certifikované produktové deklarace vlivu na životní prostředí podle ISO 14025.

Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!