Výrobní postupy - UDRŽITELNOST - O nás - Concept Wiesner-Hager
back

Výrobní postupy

Energeticky úsporné odsávání dřevěných hoblin

  • Automatické přizpůsobení požadovaného výkonu odsávání
  • Malá spotřeba elektřiny (-30% odpovídá 80 kW)
  • Malá spotřeba tepla díky 100% zpětnému získávání teplého vzduchu v topném období
  • Malé zatížení pracovníků a okolí prachem (0,1 mg/m³)

 

Přímá recyklace na příkladu lakování dřeva

Běžné tradiční lakování

Přímá recyklace realizovaná v některých dílech výroby umožnila minimalizovat používání energií a materiálů a současně snížit výskyt odpadů. Je součástí rozsáhlého ekologického programu, který u společnosti Wiesner-Hager od konce 80. let 20. století zaznamenal významný mezník v politice životního prostředí. Například ultrafiltrace laku-Overspraye se zpětným získáváním materiálů při lakování dřeva přinesla efekty úspory až do 70 % u laků a drastické snížení vzniku kalů z laku. Současně byla provedena přestavba na ekologické systémy laků ředitelných vodou – podstatný krok ke snížení emisí VOC. Kovové povrchy jsou ošetřeny práškem bez emisí, také zde se Overspray díky používání moderních systémů změny barvy získává zpět téměř na 100 % a používá se znovu.

Technologie snižující množství odpadních vod

  • Trojnásobná kaskádová mycí technika v předběžném ošetřování kovů
  • Olejový odlučovač a filtrační technologie k prodloužení trvanlivosti ošetřovacích lázní
  • Moderní zařízení pro ošetření odpadních vod s automatickým odběrem vzorků a registrací naměřených hodnot

Mise rozpouštědel od roku 1990 do 2017

Efektivita: Vlastní výroba energií v místě firmy

Také v zásobování energiemi společnost Wiesner-Hager sází na princip trvalé udržitelnosti. Dřevěné odpady z výroby se ve vlastní firemní energetické centrále používají na získávání energie pomocí kogenerace. Ekologická elektřina vyrobená z biogenních paliv se dodává do veřejné sítě a odpadní teplo se používá v podniku k vytápění a zajištění procesního tepla.

Odebírejte náš newsletter!

Nechte se informovat o našich nejlepších projektech, inovacích a aktuálních trendech!