LIVE CYCLE ASSESSMENT - Duurzaamheid - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

LIVE CYCLE ASSESSMENT

OPERATIONEEL EN PRODUCTGERELATEERD

Al sinds 1992 voert WH jaarlijks een Input-Output balans uit. Voor het boekjaar 2009/10 werd voor de eerste keer een volledige levenscyclusanalyse van het bedrijf conform EN ISO 14040 opgesteld met een kwantitatieve beoordeling van de milieu-impact binnen de grenzen cradle to gate. Onderzocht worden de effecten van het gehele bedrijf op alle productielocaties.

Deze gegevens dienen als basis voor het opstellen van Milieu Product Verklaringen conform ISO 14025. De zogenoemde EPD's (Environmental Product Declarations) worden gecertificeerd door de TÜV Austria en voldoen aan de status van verklaringen van type III.

LEVENSCYCLUSANALYSE VAN HET BEDRIJF

Bij de levenscyclusanalyse van het bedrijf wordt de milieu-impact onderzocht die uitgaat van het bedrijf en zijn netwerk van toeleveranciers. In de materiaalbalans worden eerst alle stof-, energie- en elementaire stromen, de zogenoemde input, bepaald. Deze verlaten later de fabriek als output in de vorm van producten, afvalstoffen, emissies en afvalwarmte. Als belangrijkste kwaliteitscriterium van de Input-Output balans geldt de afwijking van deze beide stromen.

 

De impactbeoordeling geschiedt volgens de wetenschappelijke CML-methode, de methode van de impactfactoren. De volgende milieu-impact wordt geanalyseerd en aangetoond: het broeikaseffect (GWP), het afbraakpotentieel van de stratosferische ozonlaag (ODP), het zomersmog-vormingspotentieel (POCP), het verzuringspotentieel van de bodem (AP) en het overbemestingspotentieel van het water (NP).

 

 

Net als bij de materialen moeten ook de energieverbruiken worden bepaald en hiervan de balans worden opgemaakt.


Acidification Acidification

PRODUCTGERELATEERDE LEVENSCYCLUSANALYSE

EPD's volgens type III direct uit SAP De productgerelateerde levenscyclusanalyse staat gelijk met een gecertificeerde EPD (Environmental Product Declaration) volgens type III, binnen de grenzen van grondstofwinning tot en met afvoer.

 

Bij de productgerelateerde levenscyclusanalyse wordt de milieu-impact van het bedrijf volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' over afzonderlijke producten omgeslagen. Een samen met milieuwetenschappers ontwikkelde methode maakt het mogelijk om van elk willekeurig product en zijn varianten met een druk op de knop in het SAP-systeem een specifieke levenscyclusanalyse te genereren.

Deze stellen wij onze klanten en geïnteresseerden op aanvraag graag ter beschikking als criterium voor koopbeslissingen.


Milieu-impactcategorieën

  • Global Warming Potential (GWP)
  • Broeikaseffect Ozone Depletion Potential (ODP)
  • Vernietiging van de stratosferische ozon Photochemical Ozone Creation Potential (POCP)
  • Vermogen tot vorming van fotochemische ozon Acidification Potential (AC)
  • Bodemverzuring Nutrification Potential (NP)
  • Overbemesting

 

Voorbeeld van een productgerelateerde LCA (levenscyclusanalyse)

 

Nieuwsbrief abonneren.

Blijf op de hoogte van actuele projecten, productinnovaties en de laatste trends!