MIJLPALEN - Duurzaamheid - Over ons - Concept Wiesner-Hager
back

MIJLPALEN

Op weg naar duurzaamheid

2016
Maatregel: Energie-efficiënte renovatie van gebouwen – warmte-isolering platte daken van de productiehallen.
Effect: Afname van warmteverbruik
Maatregel: Energie-efficiënte renovatie van gebouwen – vervangen van ramen in de productiehallen
Effect: Afname van warmteverbruik
2015
Maatregel: Vernieuwing van de persluchtinstallatie en implementatie van een persluchtmanagementsysteem.
Effect: Besparing van energie
2014
Maatregel: Warmteterugwinning poedercoating
Effect: Besparing van warmte-energie
Maatregel: Energieoptimalisatie datacenter (servervirtualisatie)
Effect: Besparing van elektriciteit
Maatregel: Energetische sanering kantoorgebouw trakt 2
Effect: Besparing van warmte-energie
2013
Maatregel: Modernisering van de verwarming in de houtconstructiewerkplaats
Effect: Besparing van warmte-energie
Maatregel: Invoering van een corporate gezondheidmanagementsysteem
Effect: Verbetering van de gezondheid en het welzijn op de werkplek
2012
Maatregel: Vervanging van vrachtwagens uit de bedrijfsvloot voor vrachtwagens die voldoen aan de Euro-5 norm
Effect: Vermindering van brandstofverbruik, uitstoot en geluidsemissie
Maatregel: Installatie van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning
Effect: Besparing van warmte-energie
Maatregel: Het vervangen van onderdelen van het perslucht-systeem voor energiebesparende compressoren volgens de modernste normen
Effect: Vermindering van het energieverbruik
Maatregel: Proces certificering volgens ISO 14025 voor het automatisch genereren van product life cycle assessments (EPD III)
Effect: Volledige transparantie en vergelijkbaarheid van de milieu-effecten die ontstaan in een productieproces
Maatregel: Energetische renovatie kantoorgebouw
Effect: Besparing van warmte-energie
Maatregel: Procescertificatie overeenkomstig ISO 14025 het opstellen van milieuproductdeclaraties – EPD type III
Effect: Publicatie van de van Wiesner-Hager serieproducten uitgaande milieueffecten in de vorm van EPD type III documenten
2011
Maatregel: Opstelling van EPD's volgens type II Geautomatiseerde, SAP-ondersteunde levenscyclusanalyse van alle Wiesner-Hager producten
Effect: Koopbeslissingshulp voor klanten en architecten
2010
Maatregel: Opstelling van de eerste levenscyclusanalyse van het bedrijf
Effect: Onderzoek van de milieu-impact van het bedrijf en zijn producten (cradle to gate).
2009
Maatregel: Voorbehandelingsinstallatie voor metalen delen met drievoudige cascadespoeltechniek
Effect: Reducering van het waterverbruik en het ontstaan van afvalwater
2008
Maatregel: Er wordt overgestapt van stapelaars op diesel naar elektrische stapelaars
Effect: Reducering van de uitlaatgas- en lawaai-emissies op het fabrieksterrein
2007
Maatregel: Invoering van een energiemanagementsysteem
Effect: Reducering van stroom-, perslucht- en warmteverbruik
2005
Maatregel: Modernisering van de poedercoatinginstallatie door installatie van een snelkleurwisselsysteem
Effect: Reducering van de overspray-verliezen
2002
Maatregel: Vervanging van de oplosmiddelhoudende stofferingslijmen door materialen op waterbasis
Effect: Vermindering van de oplosmiddelemissies
1999
Maatregel: Invoering van een milieumanagementsysteem met certificering conform ISO 14001
Effect: Harmonisering van het milieumanagementsysteem met het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001
1998
Maatregel: Installatie van een afzuiginstallatie voor houtspanen met variabel, geregeld afzuigvermogen
Effect: Grote stroom- en warmtebesparing, verminderde stofbelasting door verbeterde afscheidingsgraden
1996
Maatregel: Invoering van een milieumanagementsysteem volgens EMAS
Effect: Integratie en systematisering van de milieu-activiteiten van het bedrijf, verbetering van de ongevallenpreventie
1995
Maatregel: Installatie van een moderne automatische lakinstallatie voor oppervlakken met terugwinning van overspray
Effect: Vermindering van het lakverbruik en het ontstaan van verfslib
Maatregel: Overstap naar UV-waterlak bij het hout lakken
Effect: Bijna compleet uit de weg ruimen van de oplosmiddelemissies
Maatregel: Installatie van een lakterugwinningsinstallatie m.b.v. ultrafiltratie bij het lakken van stoelen
Effect: Grondstofbesparing bij lak, wegvallen van vaste afvalstoffen (verfslib)
1992
Maatregel: Installatie van een centrale afvalwaterbehandelingsinstallatie voor anorganisch belast afvalwater (uit de metaalproductie)
Effect: Vermindering van de verontreinigende belasting van het afvalwater
Maatregel: Rekening houden met ecologische criteria bij de productontwikkeling
Effect: Besparing van grondstoffen door productsaneringen, kringloopproces van materialen door soortzuivere scheidbaarheid
Maatregel: Opstelling van de eerste input-output analyse
Effect: Transparant maken van energie- en stofstromen. Blootleggen van verspilling
1991
Maatregel: Overstap van nat lakken naar poedercoating in de metaalproductie
Effect: Besparing van grondstoffen door terugwinning van overspray, wegvallen van oplosmiddelemissies

Nieuwsbrief abonneren.

Blijf op de hoogte van actuele projecten, productinnovaties en de laatste trends!